DSC 3686

W dniu 8 grudnia 2023r. Starosta Gostyniński Arkadiusza Boruszewski, Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego uroczyście podpisali umowę na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki. Wykonawcą który będzie realizował to przedsięwzięcie będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A z Gostynina reprezentowane przez Piotra Andrzejewskiego – Prezesa Zarządu. Ta ważna inwestycja wpłynie pozytywnie na mieszkańców naszego regionu. Podczas podpisania umowy obecni również byli przedstawiciele Powiatu Płockiego reprezentowani przez Waldemara Zawadzkiego – Radnego Powiatu Płockiego, Marcina Błaszczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku. Z uwagi na fakt, iż w/w drogi łączą się z drogami powiatowymi na terenie Powiatu Płockiego, które również w roku 2024 zostaną przebudowane na podstawie umowy między Powiatem Gostynińskim a Powiatem Płockim na wspólną realizację inwestycji, każdy na swoim terenie.
W zakres zadania wchodzi:
• poszerzenie jezdni do 6m na odcinkach o łącznej długości 3,1km
• wykonanie poboczy szerokości 1,0 m
• wykonanie zjazdów wraz z przepustami
Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Jest to jedno z zadań na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł

DSC 3653

DSC 3678