DSC 3875

 

Dnia 11 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste otwarcia nowo adaptowanego budynku POW „Bratoszewo” przy ul. Iwaszkiewicza 14a w ramach inwestycji  "Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego 1A na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".

Inwestorem zadania był Powiat Gostyniński, natomiast wykonawcą prac budowlanych firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z Gostynina. Zakres inwestycji obejmował budowę domu dziecka przy ulicy Iwaszkiewicza oraz remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Ozdowskiego 1A.

Powiat Gostyniński uzyskał na w/w inwestycję dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowiło  60 % całkowitej wartości zadania. 

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Pana Janusza Brudnowskiego- Dyrektora PCPR Gostynin, Pana Arkadiusza Boruszewskiego – Starosty Gostynińskiego, Panią Marię Wróblewską – Wicestarostę Gostynińskiego, Panią Małgorzatę Tajchman – przedstawicielkę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, Panią Katarzynę Osowicz – Szewczyk – Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego oraz poświęcenia budynku przez ks. Andrzeja Rutkowskiego - proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Wśród obecnych gości nie zabrakło reprezentantów placówek współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie:

 • Pana Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora MCPS;
 • Pani Małgorzaty Tajchman - Wydział Rodziny o Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Pani Mirosławy Jaźwińskiej - Kudzin - Wydział Rodziny o Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Pani Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego;
 • Pana Romana Augustyniaka - członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego;
 • Pana Rafała Cicholca – Dyrektora DPS Czarnów;
 • Pana Łukasz Ciesielskiego – Kierownika WTZ Gostynin;
 • Pani Weroniki Pokropińskiej – Dyrektora Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej
  w Gostyninie;
 • Pani Moniki Kuźnickiej – Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie;
 • Pani Anety Nowickiej – Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Pani Joanny Stępniak - Kierownika MGOPS w Sannikach;
 • Pani Renaty Zagórskiej – Kierownika MOPS Gostynin;
 • Pani Magdaleny Dołega – Kierownika GOPS Gostynin;
 • Pana Zbigniewa Włodkowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie;
 • Pana Andrzeja Ledziona - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie;
 • Pani Joanny Banach – Fundacja EFOP;
 • Pani Ewy Banach – Koordynator Placówki Dom Dla Dzieci;
 • Pani Joanny Bigielmajer – Koordynator Placówki „Bratoszewo”.

Od tego dnia, oficjalnie, dzieci z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Bratoszewo” zyskały nowy dom. Był to wyczekiwany moment, któremu towarzyszyło wiele pozytywnych emocji…były łzy wzruszenia…łzy szczęścia…Dużo wspomnień przekazała w bardzo wzruszającej przemowie Pani Joanna Bigielmajer –  wychowawca, która parafrazowała: „ W Bratoszewie zostało moje serce i zawsze już tak będzie”. Jest to dedykacja jednego z pierwszych wychowanków na pamiątkowym rysunku budynku Domu Dziecka, który wraz z wychowankami zostanie przeniesiony do nowego budynku.

 /Marcin Maciejewski/

PCPR w Gostyninie

DSC 3811 DSC 3815
 DSC 3813  DSC 3822
 DSC 3834  DSC 3837
 DSC 3840  DSC 3942
 DSC 3858  DSC 3863
 DSC 3871  DSC 3873
 DSC 3873  DSC 3895
 DSC 3902  DSC 3905
 DSC 3911  DSC 3938
 DSC 3940  DSC 3942
 DSC 3944  DSC 3958
 DSC 3965  DSC 3967
 DSC 3969  DSC 3976
 DSC 3979  DSC 3983
DSC 3984 DSC 3989
DSC 3994 DSC 3999
DSC 0003 DSC 0013
DSC 0018 DSC 0027
DSC 0031 DSC 0044
DSC 0045 DSC 0046
DSC 0050 DSC 0061
DSC 0082 DSC 0086
DSC 0093 DSC 0098
DSC 0101 DSC 0111