2                           

W dniu 15.12.2023r., Komendant Hufca ZHP w Gostyninie Sylwia Justyńska, Kwatermistrz Rafał Justyński, Drużynowa Zuzanna Janiszewska przekazali  Staroście Gostynińskiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu, Betlejemskie Światło Pokoju .
        W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane w Polsce pod hasłem: „Czyńmy pokój”. W czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna,  gdy niepokój, lęk oraz obawy towarzyszą wielu ludziom, akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów. Od dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju, zawitało też do Starostwa Powiatowego w Gostyninie, za co serdecznie dziękujemy.

 

145