DSC 0760

 

   W dniu 19 grudnia 2023r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się konferencja pt. „AUTYZM – od podszewki do kowala losu”. Organizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, nad którym patronat objął Starosta Gostyniński. Prelegentką konferencji była Pani Anna Fitzgerald, która jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, diagnostą  Spektrum Autyzmu ADOS-2 i ADI-R. Jako wykładowca współpracuje  z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem SWPS  w Poznaniu i Uniwersytetem WSB. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem ProFuturo prowadząc terapię psychologiczną indywidualną i grupową  z  młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami neuroatypowymi oraz ich rodzinami, w tym Spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD. Pani Anna Fitzgerald przybliżyła uczestnikom spotkania temat jakim jest zagadnienie autyzmu, pokazała zasoby osób ze spektrum autyzmu, przedstawiła sposoby pracy umożliwiające skuteczną pomoc dzieciom i rodzinom borykającymi się z ograniczeniami jakie niesie ze sobą spektrum autyzmu. Wokół powyższego zagadnienia skupiło się wiele środowisk żyjących i pracujących w tym obszarze a były to rodziny zastępcze, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Szkoły, Przedszkola, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Adopcyjny, Ośrodki Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze oraz rodzice. Zgromadzonych gości powitał Pan Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Pani Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk. To wydarzenie przedświąteczne połączyło wiele środowisk czyniąc ten szczególny czas twórczym  i wyjątkowym. Życzenia i ciepłe słowa skierowała również do uczestników spotkania Pani Barbara Budner Zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Organizator konferencji jest zbudowany licznym udziałem wyżej wymienionych środowisk, które odpowiedziały na zaproszenia.

 

 

DSC 0764

DSC 0765

DSC 0766

DSC 0768

DSC 0770

DSC 0775

DSC 0781

DSC 0794

DSC 0798

DSC 0799

DSC 0807

DSC 0814

DSC 0822

DSC 0853