IMG 3837

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gostynińskiego, w tym Przewodniczącego i członków.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gostynińskiego.
 11. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 12. Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.
 15. Przyjęcie protokołu z LXI sesji VI kadencji oraz I sesji VII kadencji Rady Powiatu Gostynińskiego.
 16. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 17. Zakończenie obrad.