IMG 4055

W dniu 17 maja 2024 r. odbyło się spotkanie Starosty Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego z dyrektorami sześciu placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński:

- Panią Urszulą Ambroziak-Bereszczyńską - Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

- Panią Izabelą Ewą Sieradzką – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

- Panem Wojciechem Kiełbasą – Dyrektorem Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

- Panią Joanną Łoska – Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie

- Siostrą Bernadettą Pogorzelską – Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

- Panią Weroniką Pokropińską - Dyrektorem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gostyninie

Z ramienia organu prowadzącego w spotkaniu uczestniczyli: Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek, Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Pan Adam Waloch oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury  Pani Magdalena Krupińska.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat problemów
i wyzwań, z którymi borykają się szkoły oraz do wspólnego poszukiwania rozwiązań.  Podczas spotkania zostały omówione strategiczne kwestie związane z funkcjonowaniem szkół  i placówek oświatowych. Przedyskutowano m.in. zagadnienia związane organizacją najbliższego roku szkolnego oraz rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025. 

 Współpraca między Starostą Gostynińskim, a Dyrektorami szkół jest kluczowa
dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji i sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych w Powiecie Gostynińskim.

IMG 4052

IMG 4053

IMG 4054