komunikat

                W dniu 21 maja 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyło się spotkanie robocze w sprawie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”, w którym uczestniczył Pan Andrzej Krzewicki – Starosta Gostyniński, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie, Przewodniczący Zespołu do Spraw organizacji Ruchu Drogowego oraz Policji. Tematem spotkania było omówienie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego podczas prowadzonych prac. Na spotkaniu poruszany był również temat wytyczenia objazdów dla ruchu samochodów ciężarowych oraz zmiany techniki prowadzenia prac w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo jak również przejezdność drogi.

            W dniu 17.05.2024r. na terenie inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573”, z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego, w obecności Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, odbyło się spotkanie z przedstawicielem wykonawcy. Spotkanie było rezultatem zgłaszanych przez Policję oraz mieszkańców problemów z utrudnieniami oraz niebezpiecznymi sytuacjami spowodowanymi pracami oraz jakością drogi. W wyniku spotkania największe ubytki w nawierzchni zostały naprawione.