Kominikat nr 1 wod publiczny w Gostyninie ul Ziejkowa