1 1

        W dniu 4 lipca 2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się spotkanie w sprawie przeznaczenia na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego. Nieruchomość położona jest w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26.

      Powiat Gostyniński reprezentowali Członkowie Zarządu: Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler, Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Teresa Pawlak, Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Paweł Pilichowicz, Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Adam Waloch oraz Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek.

       Przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego podtrzymali stanowisko Zarządu Powiatu wyrażone Uchwałą Nr 954/2024 z dnia 7 marca 2024r.,którą wyrażono zgodę na użyczenie nieruchomości na okres 30 lat na rzecz 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

      Przedstawiciele Stołecznego Zarządu Infrastruktury oraz 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej  podkreślili, że warunkiem koniecznym do zrealizowania oraz poniesienia nakładów na rzecz nieruchomości jest przekazanie jej w zarząd.

     Konsekwencją przyjęcia stanowiska wyrażonego przez przedstawicieli Stołecznego Zarządu Infrastruktury, musiało by być przekazanie przez Powiat Gostyniński prawa własności nieruchomości Skarbowi Państwa.

zdj. Witold Modrzejewski

2

1 61 10