INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Konkurs fotograficzny trwa!

fotokonkurs

 

Przypominamy o trwającym konkursie fotograficznym ”PRZYRODA GOSTYNIŃSKA W OBIEKTYWIE”. Czas trwania konkursu do 10 października 2021r.

Dokumenty do pobrania 

 

Ruszają zapisy do IV Powiatowego Biegu w Szuwarach!

nsmail 2

 

Uprzejmie informujemy, że 19 sierpnia 2021r. o godzinie 20.00 ruszają zapisy do IV Powiatowego Biegu w Szuwarach.

 Poniżej regulamin oraz link do zapisów.

 

Ilość miejsc ograniczona!

 

Zapraszamy serdecznie!!!

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W iv POWIAOWYM BIEGU W SZUWARACH

 

Link do zapisów:

 https://zapisy.inessport.pl/index.php?idm=5&idp=0&act=zgloszenie-zawodnika&event=733

 

Trasa biegu:

Pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej w Sannikach

a1

                                      Pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej              

W dniu 16 sierpnia br. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski i Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki odwiedzili pracujących żołnierzy 64 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej z Płocka. Od dnia dzisiejszego przez tydzień żołnierze WOT przy pomocy sprzętu specjalistycznego - technicznego pomagają usuwać pozostałości po wiatrołomach z dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Sanniki.

                             Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Kościół w Suserzu stał się Sanktuarium Diecezjalnym

DSC 7125

 

 

Na mocy dekretu metropolity łowickiego w dniu 15 sierpnia 2021 roku kościół w Suserzu stał się Sanktuarium Diecezjalnym Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

W Polsce elementem bardzo istotnym jest kult Matki Boskiej. Dla Nas, katolików zajmuje Ona takie miejsce, jakie wyznaczył jej sam Pan Bóg. Największą Jej godnością jest to, że poprzez swoje posłuszeństwo, poprzez swoje ,,fiat” w scenie Zwiastowania, stała się Matką Boga, Matką Syna Bożego.

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Suserzu to miejsce szczególne, do którego od lat licznie przybywają pielgrzymi z całej Polski i poprzez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszają łaski u Boga.

Dzięki Opiece Najświętszej Maryi Panny i udzielanym swym wiernym niezliczonym na przestrzeni lat łaskom, jesteśmy dziś świadkami historycznego wydarzenia jakim jest podniesienie Kościoła w Suserzu do rangi Sanktuarium Diecezjalnego. To także krok w kierunku wzmocnienia kultu Matki Bożej tak bardzo przez Nas Polaków Ukochanej.

O Matko ludzi i Matko ludów! Tobie są znane wszystkie ich cierpienia i wszystkie nadzieje. Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie ich zmagania - pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłością i ciemnością. Zmagania te wstrząsają światem. Przyjmij nasze pokorne wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Niepokalanego Serca.

Ogarnij miłością najlepszej Matki i Służebnicy Pańskiej te serca i te ludy, które najbardziej na to czekają, a których zawierzenia Ty również szczególnie oczekujesz. Niech dla wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy i sprawiedliwości, czas nadziei i miłości.

Okaż się dla nas Matką, choć tak mało na tę miłość macierzyńską zasługujemy. Ale miłość Matki jest zawsze większa: w niej objawia się miłosierdzie Boga, które jest potężniejsze od wszelkiego zła... Ty, która w swym Niepokalanym Sercu depczesz głowę węża i ogarniasz świat cały.

 

Autor. J. Brudnowski

Wydział Promocji i Rozwoju

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

 

dzień wojska

1

W dniu 15 sierpnia 2021 roku w Kościele NMP Matki Kościoła w Gostyninie odprawiona została uroczysta Masza Święta w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej Kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych Miasta Gostynin, Gminy Gostynin i Powiatu Gostynińskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz licznie przybyli mieszkańcy. Wszyscy modlili się w intencji Naszej Ojczyzny prosząc Matkę Boską o jej opiekę i błogosławieństwo dla Polski. O jedność w narodzie, o refleksję nad własnym postępowaniem i zadość uczynienie wyrządzonych krzywd oraz sumienną pracę dla dobra Całego Społeczeństwa. Następnie w uroczystym korowodzie uczestnicy udali się by złożyć wiązanki kwiatów przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II, przy tablicy upamiętniającej pomordowanych mieszkańców Gostynina podczas II Wojny Światowej oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...