Informacje Powiatowe

281 165333

 

W ramach wspólnych działań informacyjnych Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie „STOP OSZUSTOM”, w dniu 14 listopada 2023 roku, w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Dania Seniora”  Policjanci spotykali się z seniorami w placówkach opieki zdrowotnej: ZUS oraz PKO Banku Polskiego celem wzmacniania szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkań funkcjonariusze przekazywali ulotki informacyjne.

Policjanci  w ramach przeprowadzonych spotkań i promocji szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów popularyzowali wiedzę z następujących zakresów:

  • asertywność (np. przerwanie nietypowego połączenia, zasada ograniczonego zaufania wobec dzwoniących, nieuleganie presji czasu, odmowa prośbie wsparcia finansowego wyrażonej przez telefon),
  • zasada prawidłowego postępowania, w tym konieczności uwierzytelniania rozmówcy w przypadku wątpliwości co do jego tożsamości (potwierdzenie faktycznej potrzeby pomocy u osób najbliższych, w placówkach bankowych czy najbliższej jednostce Policji, wstrzymanie się z natychmiastowym działaniem w przypadku otrzymania nietypowych informacji przekazywanych przez telefon),
  • wiktymologii ( w tym sposobów unikania zagrożeń, zabezpieczenia kont  i haseł bankowych),
  • informowali, że Policja nigdy nie informuje o swoich działaniach operacyjnych i nie może żądać od obywateli wydania oszczędności lub dostępu do internetowego do kont bankowych.

Z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Seniora” życzymy wszystkim Seniorom zdrowia i bezpieczeństwa.

Zdjęcia: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/88737,Ogolnopolski-Dzien-Seniora-z-gostyninskimi-policjantami.html?fbclid=IwAR3ixpq3KxzqNG23pPLEMbADKwdHy1eogOpHd4ZWGi0ZA2njD3iV9n7Jdag

281 165332

281 165338

281 165341

400824209 644492007879882 7474769249382028746 n

 

          Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska 11.11.2023r uczestniczyła w obchodach z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości  w Sannikach.  Świętowanie rozpoczęto od uroczystej Maszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Trójcy w Sannikach. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i mieszkańców na cmentarz parafialny w Sannikach, gdzie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także odbyły się przemówienia okolicznościowe. Następnie zebrani przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych przed budynek Urzędu Miasta i Gminy Sanniki gdzie złożono kwiaty przed Pomnikiem żołnierzy poległych w obronie Ziemi Sannickiej.

Zdjęcia UMiG Sanniki

400707762 644491517879931 516099610800748927 n401001465 644491694546580 210482366985492704 n401029804 644492651213151 1860792360587469282 n401056366 644492321213184 7279007621554743970 n401058230 644491364546613 2031349872035568875 n

400746583 644494544546295 3004387910980939708 n

400720059 644493784546371 7197164364068242471 n401092965 644494067879676 3716587145891739251 n

01

W dniu 13  listopada 2023 r. w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w  Płocku miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.  najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych.

Uroczystość została poprowadzona przez Pana Janusza Majchrzaka Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Pana Pawła Felczaka Zastępcę Dyrektora Delegatury w Płocku.  

W uroczystości z ramienia Powiatu Gostynińskiego udział wzięli:  Pani Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński oraz  Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, a także Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Gostyniński w osobach Pani Izabeli Ewy  Sieradzkiej-Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Pani Urszuli Ambroziak-Bereszczyńskiej- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie  oraz Pani Anny Majchrzak- Wicedyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pan Krzysztof Wiśniewski II Mazowiecki Wicekurator Oświaty przystąpił do wręczenia dyplomów uczniom, którzy wykazując się imponującymi osiągnięciami
w nauce otrzymali stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrowa otrzymało czworo uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych:

Zuzanna Żakieta – Uczennica klasy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie,

Aleksandra Żakieta – Uczennica klasy III Technikum  Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Miłosz Ambroziak – uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Łukasz Kiełbasa – uczeń klasy II Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Wyróżnieni uczniowie oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali również upominki od władz Powiatu Gostynińskiego wręczone przez Panią Marię Wróblewską Wicestarostę Gostynińskiego oraz Panią Katarzynę Osowicz-Szewczyk Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego.

Uroczystość została uświetniona wspaniałym wstępem instrumentalnym w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosiła Zuzanna Żakieta uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie dziękując za przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów i gratując innym wyróżnionym.

          Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów !

02

03

04

05

06

07

08

 

 

 

Powiatowe Zaduszki strazackie 001

 

W niedzielę, 12 listopada, o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Pacynie została odprawiona uroczysta Msza Święta – Powiatowe Zaduszki Strażackie. Podczas nabożeństwa wspominani byli druhowie strażacy, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę.

Udział we Mszy Świętej wzięli druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego oraz poczty sztandarowe poszczególnych jednostek.

W uroczystości uczestniczyli Premier i Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak, Zastępca Komendanta PSP w Gostyninie st. bryg. Andrzej Ledzion, b. Komendant PSP w Gostyninie Roman Kossobudzki, Prezes ZP ZOSP RP województwa mazowieckiego Karol Podleśny.

Mszę Świętą odprawili ks. Andrzej Rutkowski powiatowy kapelan strażaków PSP i OSP z terenu powiatu gostynińskiego, Andrzej Zakrzewski kapelan diecezjalny OSP, Andrzej Sałkowski sannicki kapelan oraz Zbigniew Ciechomski kapelan strażaków Dekanatu Sannickiego i jednocześnie gospodarz obchodów, Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Pacynie.

Zaduszki Strażackie to duchowe wsparcie, które jest strażakom bardzo potrzebne, ponieważ ich służba , często z narażeniem życia i zdrowia, wymaga siły i poświęcenia.

Zdjęcia: Parafia pw. św. wawrzyńca w Pacynie

 

Powiatowe Zaduszki strazackie 004Powiatowe Zaduszki strazackie 005Powiatowe Zaduszki strazackie 006Powiatowe Zaduszki strazackie 008Powiatowe Zaduszki strazackie 014Powiatowe Zaduszki strazackie 017Powiatowe Zaduszki strazackie 020Powiatowe Zaduszki strazackie 021Powiatowe Zaduszki strazackie 022Powiatowe Zaduszki strazackie 023Powiatowe Zaduszki strazackie 031

01

 

Delegacja Powiatu Gostynińskiego z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Katarzyną Osowicz-Szewczyk oraz Kierownikiem Biura  Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeństwa Panem Jackiem Nowickim uczestniczyła w obchodach z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 r,  po 123 latach zaborów, odrodziło się niepodległe państwo polskie. Dzień ten był świętowany wspólnie z mieszkańcami  również w Powiecie Gostynińskim. Upamiętnienie rozpoczęto od  złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym Św. Jakuba w Gostyninie.  Następnie  przed południem, uczestniczono we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof Wojciech Jończyk. Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Gostyninie.  We mszy brały udział: władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy Ziemi Gostynińskiej.

Po liturgii miał miejsce przemarsz ulicami Gostynina, od Pomnika Św. Jana Pawła II, przez ul. Floriańską, Wojska Polskiego i Legionów, do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożono również pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem.

 

02

 

04

05

 

06

07

08

09

11

 

13

14

15