INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

101 rocznica Bitwy Warszawskiej

cud nad wisla

 

15 sierpnia 2021 roku obchodzić będziemy 101 rocznicę bitwy Warszawskiej. Bój ten został zapisany na kartach historii jako 18 bitwa świata, a uczestnicy zmieniającej bieg historii potyczki podczas której bolszewicy ustąpili nazwali ją „Cudem nad Wisłą”. Do dziś zachowały się relacje świadków, którzy widzieli 15 sierpnia 1920 r ponad żołnierzami polskiego wojska broniącego przyczółków Warszawy przed bolszewicką nawałą jaśniejącą postać Matki Boskiej, trzymającej połamane strzały. Rosjanie wzięci do niewoli otwarcie przyznawali, że ukazanie się Bogurodzicy było przyczyną ich ucieczki z pola walki -"Was się nie boimy, ale z Nią walczyć nie będziemy!".

 

 

List intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia szerokiego obszaru funkcjonalnego

podpisanie listu 1

 

 

         Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, wicestarosta płocki Iwona Sierocka, starosta sierpecki Andrzej Cześnik, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński oraz burmistrz Gostynina Paweł Kalinowski podpisali w czwartek 12 sierpnia list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz utworzenia szerokiego obszaru funkcjonalnego.

– Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Płocka ma przyczynić się do rozwoju samorządów w naszym regionie. Pozwoli ona realizować wspólne przedsięwzięcia i starać się o ich dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dzięki obszarowi funkcjonalnemu można też realizować indywidualne projekty na terenie jednej gminy i także starać się o środki unijne, jeśli realizacja wybranego projektu pozytywnie wpływa na funkcjonowanie sąsiedniego samorządu.

Prezydent Płocka przyznał, że liczy również na czynne włączenie się samorządów gminnych z tego regionu. Następstwem podpisania listu intencyjnego będzie przygotowanie i przekazanie samorządowi województwa mazowieckiego pisma, w którym znajdzie się nasza wizja potencjalnego obszaru funkcjonalnego. Będziemy musieli jeszcze przygotować strategię jego rozwoju – co jest czasochłonne i może potrwać nawet 12 miesięcy – ale pozwoli na dobre przygotowanie subregionu do aplikowania o środki Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

 

Podsumowanie programu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Gostyninie

1

 

         W dniu 11 sierpnia 2021r w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Gostyninie odbyło się spotkanie uczestników, którzy odbyli staż zawodowy zrealizowany w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Uczniowie wraz z opiekunem Panią Wicedyrektor Jolantą Syska-Szymczak podsumowali uczestnictwo w programie, którego efektem były praktyki zagraniczne oraz wszystkie doświadczenia z nim związane. W projekcie wzięło udział 15 uczniów, którzy w okresie od 18.07.2021r do 31.07.2021r podnosili swoje kwalifikacje zawodowe w Portugalii. Zajmowali się tam m.in. serwisowaniem sprzętu komputerowego, instalowaniem i uruchamianiem oprogramowań, eksploatacją sprzętu komputerowego i drukarki 3d oraz przyjmowaniem rezerwacji hotelowych, obsługą klientów i programów hotelowych, przygotowywaniem prezentacji i atrakcji turystycznych. Wyjazd ten umocnił młodych ludzi w przekonaniu, że wiedza zdobyta w dobrej szkole otwiera przed młodym człowiekiem nieograniczone możliwości. Pozwala znaleźć pracę marzeń i dać wewnętrzną satysfakcję z dobrze wykonywanych obowiązków. Wszyscy uczniowie otrzymali od swoich pracodawców najwyższe noty i możliwość podjęcia pracy po zakończeniu nauki. „Nauczyliśmy się znajdować rozwiązania w sytuacjach trudnych oraz odpowiedzialności za drugiego człowieka. Dziś jesteśmy bardziej otwarci i tolerancyjni wobec innych”- podkreślali zgodnie uczniowie. „Doświadczyliśmy ogromnej życzliwości i otwartości jako obcokrajowcy. Zaskoczyło nas to, że ludzie naprawdę potrafią być wobec siebie mili i szczerzy”.

Praktyki zawodowe w Portugalii otworzyły uczniów na świat, dały poczucie własnej wartości i pewności siebie. Rozwinęły zdobytą wiedzę zawodową i rozwinęły umiejętności w komunikowaniu się, nie tylko w opanowanym języku angielskim, ale również w portugalskim i rosyjskim. Pozwoliły także odpocząć i zwiedzić ten przepiękny kraj.  

   

ZHP Gorzewo 2021

17

Dnia 9.08.2021 r. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska odwiedzili obóz harcerski w Gorzewie, w którym zuchy i harcerze z Chorągwi Mazowieckiej ZHP spędzają wakacyjny czas wraz z dziećmi biorącymi udział w akcji „Pogodne Lato”. Jest to coroczny wypoczynek ok. 1500 dzieci i młodzieży z całego województwa. Jest to czas zabawy, wygłupów i poznawania zasad, które pozwolą w przyszłości stawić czoła życiowym trudnością. Powiat Gostyniński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Płocki wspiera akcję „Pogodne Lato” i daje uczestnikom mnóstwo radości, a przede wszystkim buduje przyjaźnie na całe lata. Życzymy pogodnych wakacji połączonych z zabawami i nauką życia.

III Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy za Nami!!!

32

 

 

W sobotę 7 sierpnia 2021 roku z inicjatywy Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego i finansowemu wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz zaangażowaniu Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej i pracowników-wolontariuszy ze Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbył się III Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy.

                Powiatowy Rajd Rowerowy to nie tylko impuls zachęcający mieszkańców do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, to również okazja do spotkania z historią Naszej Ojczyzny i możliwość bliższego poznania wybitnych Polaków, ich osiągnięć oraz ciekawostek związanych z naszą Gostynińską Ziemią. Trasa rajdu została tak wytyczona, by uczestnicy mogli nie tylko podziwiać naszą gostynińską naturę, ale również oddać hołd 49 poległym w dniu 12 marca 1863r powstańcom z batalionu Józefa Łakińskiego w miejscowości Gaśno, zatrzymać się przy pomniku współzałożyciela Związku Harcerstwa Polskiego Andrzeja Małkowskiego w Trębkach oraz poznać historię dla wielu nieznanego jeszcze wybitnego Polaka Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, autora dzieła które powstało na skutek osobistych, tragicznych wojennych doświadczeń. Młody żołnierz będąc naocznym świadkiem ludzkich dramatów przelał na papier marzenie o „Zjednoczonej Europie”.

               Wszystkim uczestnikom towarzyszyła od samego rana przepiękna słoneczna pogoda, a trasę rajdu zabezpieczali Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie i Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Białotarsku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczawinie Kościelnym.

                Podziękowania składane przez wszystkich uczestników rajdu są motorem napędowym dla każdego organizatora, dlatego wszystkich amatorów jazdy na rowerze już dziś zapraszamy na IV Powiatowy Rodzinny Rajd Rowerowy za rok, a wszystkim amatorom biegania i nordick wolking przypominamy o V Powiatowym Biegu w Szuwarach który odbędzie się w dniu 03.10.2021r w Białem.

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...