Informacje Powiatowe

zyczenia

1

             W dniu 7 marca 2024r. w siedzibie Powiatu Gostynińskiego, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek podpisali umowę na wykonanie kolejnego już zadania drogowego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1419W i 1430W”  z firmą DROG-BET reprezentowaną przez Marcina Głuchowskiego.

            Modernizacji zostanie poddana droga nr 1419W  Sierakówek – Sokołów. W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej nawierzchni i poboczy na odcinku 1,0 km w m. Marianów Sierakowski. Kolejną drogą poddaną modernizacji będzie droga nr 1430 W Szczawin Kościelny -Józefków.  W zakres inwestycji wchodzi wykonanie nowej nawierzchni i poboczy na odcinku 2,58 km w m. Krzymów i Modrzew. Łączny koszt inwestycji to 1 378 791,26 zł.
               Efektem realizacji kolejnej już modernizacji  drogi na terenie Powiatu Gostynińskiego, będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców oraz użytkowników dróg, przywrócenie standardów technicznych dróg powiatowych, poprawa spójności komunikacyjnej sieci dróg publicznych na obszarze Powiatu Gostynińskiego.

Powiat Gostyniński pozyskał dofinansowanie w wysokości 95% wartości  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

6

 

4

3polski lad

 

weight loss 2036969 1920

Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej „SZKOL-MED” s.c  z Gostynina, będzie realizatorem zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ich rodziców lub opiekunów oraz pracowników szkół z województwa mazowieckiego na lata 2024-2025

strzelnica

MZW 1404 PR 20240306113648176 page 0001