Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

”Sukces elektryka to dobra praktyka”…

218745410 3036898056555706 1985715441053693055 n

 

W dniu 18 lipca 2021 roku grupa 30 uczniów z Zespól Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie oraz Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego wyleciało do Portugalii w ramach projektu „Kompetencje i doświadczenie podstawą na rynku pracy”. Celem projektu jest wzrost praktycznych umiejętności uczniów klas o profilu zawodowym poprzez udział w stażu realizowanym w portugalskich przedsiębiorstwach. Staż realizowany w ramach projektu systemowego "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Życzymy owocnych praktyk zawodowych oraz dużo słońca :)

 

 

Władze powiatu gostynińskiego gośćmi w porannym programie Radia Płock FM

2021 07 19 08 54

 

W programie Poranny Dialog w Radio Płock FM w dniu dzisiejszym, gośćmi są: Maria Wróblewska - wicestarosta gostyniński oraz Arkadiusz Boruszewski - starosta gostyniński - Powiat Gostyniński.
Rozmowa dotyczy bieżącej sytuacji w powiecie oraz m.in. jaka jest skala zniszczeń po ostatnich burzach.
Link do audycji:
 

Boisko przy GCE ze wsparciem Samorządu Województwa

zd4a

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach programu. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (MIWIS MAZOWSZE 2021) dofinansował kolejną inwestycję Powiatu Gostynińskiego.

Nowa bieżnia lekkoatletyczna wraz z odwodnieniem przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym, odwodnienie istniejącego boiska oraz zagospodarowanie terenu to zadanie, na które Powiat Gostynińsko otrzymał wsparcie w wysokości 195 000,00 zł.

W dniu dzisiejszym doszło do podpisania umowy pomiędzy Marszałkiem Adamem Struzikiem, a władzami Powiatu Gostynińskiego - Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim i Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską. W spotkaniu udział również wzięli Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński oraz Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek.

Marszałek Adam Struzik zaznaczył, że liczba złożonych wniosków była liczna, dlatego dużym sukcesem Powiatu Gostynińskiego jest fakt otrzymania wsparcia zadania. Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego zwiększy komfort korzystania z terenów sportowych, zachęci młodzież do większej aktywności fizycznej, poszerzy i uatrakcyjni zajęcia sportowe oraz otworzy nowe możliwości organizacji turniejów, zawodów o zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym jak również stworzy alternatywę na organizację zajęć pozalekcyjnych młodzieży oraz dorosłych.

 

 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO / Pogodowy "Armagedon" na terenie Powiatu Gostynińskiego

lightning 1845 640

 

 

W dniu dzisiejszym trwa robocze posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Arkadiusza Boruszewskiego na terenie Miasta i Gminy Sanniki.

Gwałtowne burze, jakie przeszły w nocy z 14 na 15 lipca br. przyniosły największe zniszczenia na terenie Miasta i Gminy Sanniki między innymi są to  uszkodzenia dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, powalone drzewa oraz uszkodzone linie średniego i niskiego napięcia.

Nie odnotowano osób rannych.

Trwa ustalenie dalszych działań w zakresie usuwania zniszczeń. Przy usuwaniu skutków nawałnicy pracują strażacy KPPSP i OSP, czynione są starania  o wsparcie i pomoc żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

 

Biuro ds. Zarządzania

Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...