Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Samorząd Mazowsza wspiera Powiat Gostyniński

fotka1

 

 

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza - Powiat Gostyniński będzie mógł zrealizować zadanie pn.: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo - wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo — wychowawczych"

W dniu 12 lipca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się konferencja z udziałem Marszałka Adama Struzika, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Mirosława Adama Orlińskiego oraz Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasza Kominka. Podczas spotkania została podpisana umowa o dofinansowanie zadania  pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, a Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim i Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Elżbiety Kijek.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26 przebywa obecnie 20 wychowanków. Obowiązujące od zeszłego roku przepisy ograniczają liczbę osób, które mogą przebywać w tego typu placówkach do 14 podopiecznych. Obecny budynek nie spełnia wymaganych standardów, dlatego zarząd powiatu gostynińskiego pozyskał od Skarby Państwa nieruchomość położoną przy ul. Iwaszkiewicza i postanowił ją wyremontować, by zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki.

Prace budowlano – remontowe będą przeprowadzone także w budynku przy ul. Ozdowskiego. Znajdą się w nim pomieszczenia administracyjno – biurowe, stanowiące zaplecze placówki Domu Dziecka z ulicy Iwaszkiewicza. Planowane jest przygotowanie i dostosowanie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń służących pomocy specjalistycznej (gabinet psychologa, psychoterapeuty, pedagoga) wraz z wymianą istniejących instalacji technicznych oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Inwestycja zaplanowana jest na lata 2021-2022. Jej całkowity koszt to 6 mln zł. Powiat Gostyniński otrzyma dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 3,6 mln zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Pamiętajmy o Bohaterstwie Mieszkańców Polskiej Wsi

dzień męczeństwa wsi

                 

                Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej. Za pomoc jaką udzielali osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym za walkę w oddziałach partyzanckich oraz żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego. Z szacunku dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty, wyrzucanych z domostw, pozbawianych życiowego dorobku.

Wieś polska pomimo grożących represji wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres II Wojny Światowej. Jej mieszkańcy wchodzili w skład wielu ugrupowań partyzanckich. Wieś żywiła oddziały partyzanckie, udzieliła schronienia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną postawę zapłaciła ogromną cenę.

 

 

Podpisanie porozumienia na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Sannikach.

Resized 20210709 123051

W dniu 09.07.2021 r. w Europejskim Centrum Artystycznym im. Fryderyka Chopina w Sannikach zostało podpisane porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, Powiatem Gostynińskim oraz Miastem i Gminą Sanniki na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Sanniki. Realizacja w/w inwestycji znacząco podniesie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dofinansowanie projektu z UE.

nfz

Zawody spinningowe Lucień 2021

2

Zawody o puchar Starosty Gostynińskiego w wędkarstwie spinningowym.

Zawody rozpoczęły się 04.07.2021 godz. 5:00 trwały do godz.11:00.Uczestniczyło 14 zawodników,

a wśród nich mistrz polski w dyscyplinie spinningowej Sławomir Tyszkiewicz. W czasie zawodów złowiono 1 szczupaka oraz 11 okoni.

Zwycięzcą zawodów został Sławomir Tyszkiewicz.

II miejsce Franciszek Majewski

III miejsce Ryszard Zdziarski

Puchary zwycięzcom wręczył Patron zawodów Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...