Informacje Powiatowe

DSC 0311

          W Starostwie Powiatowym w Gostyninie, Starostę Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego odwiedziła lokalna poetka Pani Zenona Radzka. Laureatka licznych nagród takich jak: „Turniej Jednego Wiersza”, „Mazowiecki Konkurs Literacki na fraszkę Jana Kochanowskiego”, Parafialnego Konkursu Literackiego „Miłosierdzia Pana pełna jest ziemia”, konkursu poetyckiego „Naszym Dzieciom”. Wiersze Pani Zeni Radzkiej niejednokrotnie zachwycały publiczność i autorka zdobywała dwie główne nagrody przyznane przez Jury oraz przez publiczność. Oprócz wierszy lirycznych poetka pisze utwory okolicznościowe, religijne, fraszki swawolne i wiersze dla dzieci. Jako autorka zapraszana jest do szkół, przedszkoli, bibliotek, kościołów oraz na uroczystości z okazji „Dnia Seniora”. Pani Radzka jest autorką tekstu do hymnu dla Szkoły Nr 5 w Gostyninie. Pani Zenona podarowała Panu Staroście wiersze pt. „Zachwyt”, „Stokrotka i róża” oraz „Opowiadaj Mamo”.  Starosta Andrzej Krzewicki  podziękował za spotkanie oraz za piękne wiersze Pani Zeni Radzkiej.

 

                                                       Zachwyt

                                                 Jaki piękny, Panie,

                                            stworzyłeś nam świat!

                                                  Mamy pory roku-

                                                jest wiosna i jesień.

                                              Kwitnie chaber, kąkol,

                                                 dzika róża, mak.

                                              Od lasów, ogrodów,

                                              wiatr zapach ziół niesie.

                                            Gołąb jak przyjaciel

                                                do okna zapuka.

                                                Jaskółka pisklęta

                                             piastuje pod strzechą.

                                               Bocian zaklekocze,

                                                  kukułka zakuka.

                                           Nad stawem wieczorem

                                               słychać żabi rechot.

                                              Przy świecy ich dwoje,

                                                 patrzących  na siebie.

                                                Jest róża, szarlotka

                                                   i czerwone wino.

                                                 Jak złoty łan zboża

                                                  cisza się kolebie.

                                                    W tej ciszy oboje

                                                    dzielą się nowiną.

                                                I wszystko jest bliskie,

                                                 swojskie, sielankowe.

                                                Żaden mędrzec tak by

                                                    nie ułożył świata.

                                                    W miłości i ból jest

                                                    mniejszy o połowę.

                                                Człowiek-tak jak siebie-

                                                      kocha swego brata.

                                                    Autorka: Zenona Radzka

 

Kominikat nr 1 wod publiczny w Gostyninie ul Ziejkowa

IMG 5855

 ,,BEZPIECZNE WAKACJE 2024” 

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym w dniu 10 czerwca  br. w Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwołane przez Starostę Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego. Podczas posiedzenia Komendanci Powiatowi Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  Inspektorzy: Inspekcji Sanitarnej i Powiatowego Nadzoru Budowlanego przedstawili informację o podjętych i zaplanowanych działaniach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie trwania letniego wypoczynku w 2024r.

             Życzymy bezpiecznych  wakacji !

   Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

WAŻNE TELEFONY
112– telefon alarmowy służb ratowniczych
997– telefon alarmowy Policji 

IMG 5856

IMG 5857

IMG 5859

IMG 5861

 DSC9775


         Wydział Komunikacji w Gostyninie znajduje się przy ulicy 3 Maja 43B. Do obowiązków tego ważnego ogniwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie należy min: wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów, kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego, generowanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. W okresie od 03.06.2024 r. do 07.06.2024 r r. w wydziale komunikacji odbyły się następujące działania. 

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 115 pojazdów,
 • wydano 144 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjeto i odnotowano 141 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 9 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i ubytych pojazdów są przygotowywane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 70 szt.

Na bieżąco proawadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych.

 W danym okresie przygotowano i dostarczono 39 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 25 decyzji w zakresie nieterminowych zgłoszeń zbycia lub nieterminowej rejestracji pojazdu.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 27 praw jazdy,
 • wydano 2 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 12 profili kandydata na kierowcę i 3 profile kierowcy zawodowego,
 • wykonano 7 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przeprowadzono licytację ustną pojazdu przejętego przez Powiat Gostyniński na podstawie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.
 • przygotowano i przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu wniosek o przekazanie dopłaty do przewozów autobusowych za miesiąc maj 2024 roku,
 • na wniosek strony wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy dla 1 przedsiębiorcy,
 • przeprowadzono kontrolę 2 przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • przygotowano i udzielono odpowiedzi Wojewodzie mazowieckiemu o liczbie oraz długości linii komunikacyjnych, które zostały zlikwidowane w latach 1999 – 2024,
 • wydano 1 zaświadczenie i 1 wypis do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

MZW 1404 BU 20240607075348751