Informacje Powiatowe

Komunikat Nr 1 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Szczain Kościelny 1PPIS w Gostyninie dot. wod. Szczawin Kościelny 09.11.2023 r.

398216598 716320873858342 8086676360733191433 n

IMG 8300

 

2023 10 30 08 08

Uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego we wrześniu 2023 r. wzięli udział w dwudniowej wycieczce w ramach której zwiedzili miasto Gdańsk, zobaczyli m.in. Fontannę Neptuna, Trakt Królewski, Długi Targ, port nad Motławą, Bazylikę Mariacką. Udali się również na Pole Bitwy na Westerplatte Muzeum  oraz do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wycieczka odbyła się w ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego na mocy porozumienia zawartego  miedzy Powiatem Gostynińskim, a Ministrem Edukacji i Nauki.


                Program "Poznaj Polskę" jest częścią Polskiego Ładu i ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.                 
                Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 10 000,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 16 000,00 zł.

 

IMG 8347

IMG 8409

Plakat

 01

 

W miniony czwartek (26.10) w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się debata ewaluacyjna, a zarazem społeczna, mająca na celu przedstawienie mieszkańcom powiatu gostynińskiego etapu realizacji wniosków zgłoszonych podczas debaty, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Dominującym tematem była tematyka związana z bezpieczeństwem seniorów  w naszym powiecie.

Policjanci spotkali się tego dnia z mieszkańcami powiatu celem omówienia realizacji wniosków, które zostały zgłoszone podczas debaty w listopadzie 2022 r. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Pani Maria Wróblewska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie mł. insp. Robert Koper, Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Witold Kalinowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie st. bryg. Mariusz Ostrowski przedstawiciele Nadleśnictwa w Gostyninie, Zarządu Dróg, PKO Banku Polskiego S.A. w Gostyninie.

Dokładnie omówiono bardzo ważne zagadnienie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśnili, że można wskazać na niej m.in. informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, ale również uwzględnione zostały w niej informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, wypadkach drogowych i niebezpiecznych miejscach. Podkreślono, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala policji podnosić poziom bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Przypomniano o aplikacjach Moja Komenda oraz Dzielnicowy bliżej Nas.

W dalszej części spotkania uczestnicy debaty zostali zapoznani przez Panią Magdalenę Cichosz Dyrektor  PKO Banku Polskiego S.A. w Gostyninie z metodami, którymi posługują się oszuści, aby wyłudzić środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym ofiary oraz co robić, aby nie zostać oszukanym.

Ostatnią część debaty zajęła dyskusja, podczas której padały pytania oraz wnioski dotyczące  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej w rejonie ul. Jana Pawła, Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  przestrzegania przepisów drogowych przez kierujących hulajnogami czy motocyklami. Złożone podczas debaty wnioski został zapisane przyjęte do realizacji.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili ankietę podsumowującą przedsięwzięcie.

Ponadto uczestnicy debaty mogli zapoznać się z kanonem służby w policji na stanowisku przygotowanym przez gostynińskich policjantów oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Jeszcze raz, wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.

01

02

03

 

04

01

 

W dniu 26 października 2023r odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

  1. Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  2. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  3. Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  4. Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

podjęła uchwały:

  1. Nr LV/306/2023 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
  2. Nr LV/307/2023 w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  3. Nr LV/308/2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  4. Nr LV/309/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.