Informacje Powiatowe

1

        W dniu 14.06.2024r. w Starostwie Powiatowym, Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, gościł Zarząd Fundacji E.F.O.P. Fundację reprezentowali Przewodniczący Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących Pan Martin Isermeyer, Członek Zarządu fundacji Pani Joanna Buerger oraz trzy osoby z Rady Fundacji, Pani Janina Kawałczewska, Pani Jadwiga Sosnowska oraz Pan Johannes Kwaschik wraz z Panią Joanną Banach Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji E.F.O.P. Podkreślić należy, iż w roku 2024r. mija 20-sta rocznica powstania Fundacji E.F.O.P.

       Fundacja E.F.O.P na terenie Powiatu Gostynińskiego prowadzi 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych gdzie ciepło i bezpieczne schronienie odnalazła około setka dzieci. Jest to pięć placówek typu rodzinnego oraz jedna typu socjalnego. Trwają przygotowania do otwarcia dwóch kolejnych domów, które będą funkcjonowały na terenie Gostynina.

      Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki podziękował za spotkanie. Starosta podkreślił wagę profesjonalnej opieki na dziećmi oraz zadeklarował gotowość Zarządu Powiatu Gostynińskiego do dalszej współpracy z Fundacją, dzięki której bezpieczny dom znalazły dzieci z Powiatu Gostynińskiego, Powiatu Nowodworskiego oraz Powiatu Żyrardowskiego. Starosta Andrzej Krzewicki podkreślił również to, iż dzięki funkcjonowaniu domów na terenie powiatu gostynińskiego, stabilną pracę znalazły osoby z naszego terenu.

       Przewodniczący Zarządu E.F.O.P Pan Martin Isermeyer, podziękował za współpracę pomiędzy fundacją a Powiatem Gostynińskim. Pan Martin Isermeyer podziękował również za wieloletnie zaufanie Zarządu Powiatu Gostynińskiego i powierzanie opiece fundacji dzieci do powstających kolejnych placówek. 

         Prezes E.F.O.P podkreślił również bardzo ważną rolę pracowników wszystkich placówek opiekuńczo wychowawczych na czele z Pełnomocniczką Zarządu Panią Joanną Banach, którzy otaczają dzieci troską a także spełniają zadania kompensacyjne związane z niedostatkami opieki, wychowania i uczuć ze strony rodziny oraz przezwyciężaniem różnego rodzaju trudności i zaburzeń.
          Członkinie  Rady Fundacji Pani Kawałczewska oraz Pani Sosnowska wspominały wieloletnią współpracę oraz trudne początki funkcjonowania a także pokonywanie problemów prawnych związanych z powstaniem pierwszych placówek. Przewodniczący Zarządu Fundacji wraz z członkiem Rady Fundacji Panem Johannesem Kwaschikiem zaprosili Pana Starostę Andrzeja Krzewickiego do odwiedzin siedziby Fundacji, która znajduję się na terenie Niemiec i prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze dla tamtejszych dzieci i młodzieży. 

2

34

4a

5

 

7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych w dniu 15.06.2024 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 13.06.2024 r. z wodociągu publicznego w Gostyninie, ul. Ziejkowa awaryjnie zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 15.06.2024 r. wodociąg zostanie przełączony na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Ziejkowa. Kolejne próby wody do badań laboratoryjnych zostaną pobrane w dniu 17.06.2024 r. Do czasu ostatecznej oceny jakości wody w wodociągu zaleca się stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie Nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

 

Komunikat Nr 2 w sprawie jakości wody w wodociągu publicznym w Gostyninie ul. Ziejkowa

 

 

 

 

 

 

441898861 425381933453540 1387355879961597806 n

                                                                                                          

              W dniach 11.06.2024r. oraz 13.06.2024r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyły się posiedzenia Zarządu na których omawiano bieżące sprawy związane z budżetem Powiatu.  Kolejnym punktem posiedzenia  była dyskusja na temat  nieruchomości  będących własnością  Powiatu Gostynińskiego.

 

 

2

 

         W dniu 14.06.2024r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się  narada koordynacyjna zadania pn. „Budowa Infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”.

          W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Gostyniński Andrzej  Krzewicki, Naczelnik Wydziału Inwestycji Promocji i Zamówień Publicznych Tomasz Lewandowski, Pani Dyrektor Ośrodka Joanna Łoska, przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Tomasz Reszkowski oraz kierownik budowy Włodzimierz Gospodarowicz. Omówiono zakres prac jakie wykonano w ostatnim czasie a było to min.: zamontowanie ram okiennych oraz przygotowanie do montażu szyb. Kolejnym etapem realizacji zadania jest wykonanie prac związanych z  elewacją budynku a także ustalenie kolorystyki ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wykonawca kontynuuje także prace w zakresie wylewania posadzek, montowania podłóg oraz prac budowlanych dotyczących zaplecza socjalnego.

1a

1

 

3

4

 

5

 

76

8

10

dz