Informacje Powiatowe

image000000001

 

Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler wraz z prof. dr. Ireneuszem Cymesem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzili ważną dyskusję na temat założeń programowych inicjatywy „Woda dla rolnictwa” w Powiecie Gostynińskim. Spotkanie to miało na celu omówienie strategii oraz działań mających poprawiających zarządzanie zasobami wodnymi w regionie, co jest kluczowe dla rozwoju lokalnego rolnictwa.

Program „Woda dla rolnictwa” zostanie stworzony w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z dostępem do wody w sektorze rolniczym. Zmiany klimatyczne, coraz częstsze susze oraz nieprzewidywalne warunki pogodowe znacząco wpływają na gospodarkę wodną, co w konsekwencji odbija się na produkcji rolnej. Dyskusja między Wicestarostą Geislerem a prof. Cymesem koncentrowała się na znalezieniu skutecznych rozwiązań dla tych problemów.

Spotkanie  zakończyło się deklaracją kontynuacji dialogu między administracją lokalną, a środowiskiem naukowym oraz deklaracją wspólnego poszukiwania środków zewnętrznych na jego realizację. Prof. Cymes zadeklarował dalsze wspierania Powiatu Gostynińskiego swoimi ekspertyzami i badaniami. Wicestarosta Geisler zapowiedział natomiast, że program „Woda dla rolnictwa” stanie się jednym z priorytetów w strategii rozwoju powiatu na najbliższe lata.

Wizyta ta jest przykładem, jak ważna jest współpraca między różnymi sektorami w celu rozwiązywania kluczowych problemów lokalnych społeczności. Dzięki zaangażowaniu ekspertów oraz przedstawicieli władzy lokalnej, program „Woda dla rolnictwa” ma szansę znacząco poprawić sytuację rolników w Powiecie Gostynińskim.

1

        15 czerwca 2024r. w Ruszkowie odbyły się uroczyste obchody 20-lecia Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących E.F.O.P  oraz IV Piknik z okazji Dnia Dziecka dla około 100 dzieci i młodzieży z Domów dla Dzieci, rodzin zastępczych oraz przyjaciół rodzinnych domów dziecka: Nowy Start, Nasz Nowy Dom, Placówka Lepsze Jutro, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Horyzont, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Przystań w Gostyninie oraz  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Ostoja.

       Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Pan Andrzej Krzewicki, który w imieniu swoim, mieszkańców oraz pracowników Powiatu Gostynińskiego, złożył serdeczne życzenia oraz podziękowania za współpracę na ręce przedstawicieli Zarządy Fundacji, Pana Martina Isermeyera oraz Pani Joanny Buerger. Dzieciom życzył wspaniałej zabawy i korzystania z mocy atrakcji, które w tym dniu na nich czekały. Na ręce Pan Joanny Banach Pełnomocnika Zarządu E.FO.P. Pan Starosta przekazał słodycze dla dzieci z każdego z domów a także dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej domu w Ruszkowie.

     Fundacja E.F.O.P na terenie Powiatu Gostynińskiego prowadzi 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych dom odnalazła około setka dzieci. Jest to pięć placówek typu rodzinnego oraz jedna typu socjalnego. Trwają przygotowania do otwarcia dwóch kolejnych domów, które będą funkcjonowały na terenie Gostynina.

    Gminę Gostynin reprezentowała Pani Wójt Renata Kędzierska, Miasto Gostynin reprezentowała Pani Burmistrz Agnieszka Korajczyk-Szyperska wraz z Radną Miejską Panią Katarzyną Bryłką, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie reprezentował Dyrektor Pan Janusz Brudnowski wraz z zastępcą Panią Barbarą Budner, Szkolę Podstawową w Solcu reprezentowała Pani Dyrektor Bogusława Filińska Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Gostyninie, Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie a także pracownicy Arion Med w Gorzewie. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.2

6

 

7

4

9

1011

12

141518

19

20212223

28

30

31

32

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie na podstawie przedstawionych w dniu 15.06.2024 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. sprawozdań z badań prób wody pobranych w dniu 13.06.2024 r. z wodociągu publicznego w Gostyninie, ul. Ziejkowa awaryjnie zasilanego ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Kolonia w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że badania nie wykazały skażenia mikrobiologicznego wody.

W dniu 15.06.2024 r. wodociąg zostanie przełączony na zasilanie ze Stacji Uzdatniania Wody w Gostyninie, ul. Ziejkowa. Kolejne próby wody do badań laboratoryjnych zostaną pobrane w dniu 17.06.2024 r. Do czasu ostatecznej oceny jakości wody w wodociągu zaleca się stosowanie środków ostrożności zawartych w Komunikacie Nr 1.

Powyższy Komunikat obowiązuje do czasu odwołania. Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie.

 

Komunikat Nr 2 w sprawie jakości wody w wodociągu publicznym w Gostyninie ul. Ziejkowa

 

 

 

 

 

 

1

        W dniu 14.06.2024r. w Starostwie Powiatowym, Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, gościł Zarząd Fundacji E.F.O.P. Fundację reprezentowali Przewodniczący Zarządu Europejskiej Fundacji na rzecz Osób Potrzebujących Pan Martin Isermeyer, Członek Zarządu fundacji Pani Joanna Buerger oraz trzy osoby z Rady Fundacji, Pani Janina Kawałczewska, Pani Jadwiga Sosnowska oraz Pan Johannes Kwaschik wraz z Panią Joanną Banach Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji E.F.O.P. Podkreślić należy, iż w roku 2024r. mija 20-sta rocznica powstania Fundacji E.F.O.P.

       Fundacja E.F.O.P na terenie Powiatu Gostynińskiego prowadzi 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych gdzie ciepło i bezpieczne schronienie odnalazła około setka dzieci. Jest to pięć placówek typu rodzinnego oraz jedna typu socjalnego. Trwają przygotowania do otwarcia dwóch kolejnych domów, które będą funkcjonowały na terenie Gostynina.

      Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki podziękował za spotkanie. Starosta podkreślił wagę profesjonalnej opieki na dziećmi oraz zadeklarował gotowość Zarządu Powiatu Gostynińskiego do dalszej współpracy z Fundacją, dzięki której bezpieczny dom znalazły dzieci z Powiatu Gostynińskiego, Powiatu Nowodworskiego oraz Powiatu Żyrardowskiego. Starosta Andrzej Krzewicki podkreślił również to, iż dzięki funkcjonowaniu domów na terenie powiatu gostynińskiego, stabilną pracę znalazły osoby z naszego terenu.

       Przewodniczący Zarządu E.F.O.P Pan Martin Isermeyer, podziękował za współpracę pomiędzy fundacją a Powiatem Gostynińskim. Pan Martin Isermeyer podziękował również za wieloletnie zaufanie Zarządu Powiatu Gostynińskiego i powierzanie opiece fundacji dzieci do powstających kolejnych placówek. 

         Prezes E.F.O.P podkreślił również bardzo ważną rolę pracowników wszystkich placówek opiekuńczo wychowawczych na czele z Pełnomocniczką Zarządu Panią Joanną Banach, którzy otaczają dzieci troską a także spełniają zadania kompensacyjne związane z niedostatkami opieki, wychowania i uczuć ze strony rodziny oraz przezwyciężaniem różnego rodzaju trudności i zaburzeń.
          Członkinie  Rady Fundacji Pani Kawałczewska oraz Pani Sosnowska wspominały wieloletnią współpracę oraz trudne początki funkcjonowania a także pokonywanie problemów prawnych związanych z powstaniem pierwszych placówek. Przewodniczący Zarządu Fundacji wraz z członkiem Rady Fundacji Panem Johannesem Kwaschikiem zaprosili Pana Starostę Andrzeja Krzewickiego do odwiedzin siedziby Fundacji, która znajduję się na terenie Niemiec i prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze dla tamtejszych dzieci i młodzieży. 

2

34

4a

5

 

7

2

 

         W dniu 14.06.2024r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym odbyła się  narada koordynacyjna zadania pn. „Budowa Infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie”.

          W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Gostyniński Andrzej  Krzewicki, Naczelnik Wydziału Inwestycji Promocji i Zamówień Publicznych Tomasz Lewandowski, Pani Dyrektor Ośrodka Joanna Łoska, przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Tomasz Reszkowski oraz kierownik budowy Włodzimierz Gospodarowicz. Omówiono zakres prac jakie wykonano w ostatnim czasie a było to min.: zamontowanie ram okiennych oraz przygotowanie do montażu szyb. Kolejnym etapem realizacji zadania jest wykonanie prac związanych z  elewacją budynku a także ustalenie kolorystyki ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wykonawca kontynuuje także prace w zakresie wylewania posadzek, montowania podłóg oraz prac budowlanych dotyczących zaplecza socjalnego.

1a

1

 

3

4

 

5

 

76

8

10