Informacje Powiatowe

z s 2023

1a

 

    Z ogromną radością patrzymy jak „rośnie w górę” nasza wymarzona sala gimnastyczna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Krośniewickiej 2 w Gostyninie. W dniu 15.12.2023 r. odbyła się już kolejna narada koordynacyjna, jednak ta narada miała wyjątkowy charakter, ponieważ w jej trakcie podsumowany został cały zakres prac zrealizowanych w roku 2023, jak również zostały omówione kwestie dotyczące dalszej realizacji inwestycji w roku 2023 i 2024. W naradzie uczestniczyli: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych Tomasz Lewandowski, Pani Dyrektor Ośrodka Joanna Łoska, przedstawiciel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz kierownik budowy Włodzimierz Gospodarowicz.

Omówiono zakres prac, jakie wykonano w ostatnim czasie, między innymi zakończono budowę ścian konstrukcyjnych do poziomu stropu nad parterem części dwukondygnacyjnej.

Na najbliższe tygodnie zaplanowano:

- czyszczenie konstrukcji stalowej dachu,

- wykonanie powłok malarskich na konstrukcji dachu,

- szalowanie stropu nad parterem części dwukondygnacyjnej,

- wykonanie zbrojenia stropu,

- wykonanie stropu- wylewanie betonu,

- kontynuowanie wnoszenia ścian części jednokondygnacyjnej do poziomu wieńca,

- dokończenie izolacji ścian fundamentowych wraz z obsypaniem fundamentów.

W czasie spotkania podkreślono, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

           Pragnienie, aby stworzyć dzieciom niepełnosprawnym miejsce do optymalnego rozwoju poprzez ruch – zaczyna się już coraz szybciej realizować. Wierzymy, że już niebawem nasi uczniowie będą mogli ćwiczyć i pokonywać swoje dysfunkcje rozwojowe w wymarzonych warunkach. Inwestycja w postaci budowy sali gimnastycznej wzbogaci Szkołę nie tylko w zaplecze sportowe, ale również w nowe pomieszczenia dydaktyczne. Czekamy na dzień, który pozwoli rozegrać pierwszy mecz w nowej, komfortowej sali gimnastycznej.

Łączny koszt zadania wynosi 6.099.920,58 zł.

Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.

Wydział Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych

 

2

 

 

 

4

 

 

 

 

DSC 0515

 

 

2a3

 

                                                pl lad 1

 

 

 

 

                                                                                                                6109

 

SKMBT C20323121809570

1

            W dniu 18.12.2023r  na zaproszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Rafała Cicholca, Starosta Powiatu Gostynińskiego Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska oraz Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek, uczestniczyli w świątecznym koncercie integracyjnym pracowników, mieszkańców oraz gości Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. Podczas spotkania z repertuarem polskich kolęd, zaprezentował się Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” pod kierownictwem prof. dr. hab. Leszka Plocha. Zespół „MAZOWIACY” przyjmuje do swojej grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione w spółdzielniach inwalidzkich. Członków Zespołu wspierają w tańcu, śpiewie  wolontariusze, uczniowie szkół średnich, studenci. Występ zespołu „MAZOWIACY” wywołał wśród zebranych wzruszenie.

            Podczas tej niezwykłej uroczystości Starosta Powiatu Gostynińskiego wraz z Laureatami Powiatowego Konkursu Plastycznego „Świąteczna Kartka dla Seniora z DPS-u”- uczniami Szkoły Podstawowej w Pacynie, młodzieżą z LO im. T. Kościuszki w Gostyninie, młodzieżą z GCE, obdarowali mieszkańców DPS-u w Czarnowie, kartkami świątecznymi, wykonanymi przez uczestników konkursu. Dodatkowo każda osoba otrzymała świąteczny pierniczek wykonany przez uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu  Samopomocy w Gostyninie.  

             Okres świąteczno-noworoczny to tradycyjnie rodzinny czas, w którym nikt nie powinien czuć się wykluczony, pominięty lub samotny, dlatego pracownicy Starostwa Powiatowego w Gostyninie, zorganizowali zbiórkę charytatywną, która zaowocowała słodkimi prezentami. Był to wspaniały gest, który  pozwolił na zakup paczek z kawą, herbatą oraz słodyczami dla mieszkańców DPS-u, którzy w okresie świątecznym z rożnych względów przebywają w ośrodku i często nikt o nich nie pamięta.

           Serdecznie dziękujemy laureatom konkursu plastycznego pt. „Kartka Świąteczna dla Seniora z DPS-u” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie, młodzieży z Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie, za tak liczny, pozytywny odzew na akcję wręczenia kartek świątecznych, pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie w  dniu 18.12.2023r . Pamiętajmy że dobro wraca.

2

 

9

 

14

 

 

3

 

                                    4

 

11

 

67

 

 

10

 

13

 

12

 

13 2

 

 

1                               

     W czwartek 14.12.2023r. podczas LVII Sesji Rady Powiatu Gostynińskiego, Radni podjęli uchwałę budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.
          Dla roku 2024 dochody ustalono w oparciu o przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2024 i zostały one zaplanowane w kwocie 105.247.568,75 zł, co stanowi 112,60 % przewidywanego wykonania roku 2023. Plan dochodów bieżących na rok 2024 zaplanowano w kwocie 88.394.377,34 zł i jest on wyższy w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023 o 8.659.206,76 zł.

     Rok 2023 dla Powiatu Gostynińskiego był rokiem ważnych inwestycji drogowych oraz niezbędnych i długo wyczekiwanych inwestycji, takich jak rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na ulicy: Krośniewickiej 2.

Za podjęciem Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2024, głosowało: 16 osób, głosowało za: 10 osób, głosowało przeciw: 1 osoba, wstrzymało się: 5 osób. Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2024-2030   głosowało: 16 osób, głosowało za: 9 osób, głosowało przeciw: 0, wstrzymało się 7 osób.

Dochody majątkowe w roku 2024 zostały zaplanowane w kwocie 16.853.191,41 zł i stanowią 122,66 % przewidywanego wykonania roku 2023 i obejmują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - kwota 374.083,82 zł na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1443 W Pacyna - Osmolin"- zadanie ujęte na liście rankingowej w budżecie Województwa Mazowieckiego

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych środki od samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym:

a) dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na projekt: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437 W Skrzeszewy - Sejkowice" - kwota na rok 2024 - 624.710,00 zł

b) dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na projekt: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień oraz przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583" - kwota na rok 2024 - 775.290,00 zł.

c) dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na projekt: "Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe" kwota 500.000,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - kwota 14.579.107,59 zł, w tym:

a)  kwota 1.846.230,00 zł na zadanie: "Modernizacja-remont drogi powiatowej nr 1424W Sierakówek -Kamieniec"

b) kwota 2.070.377,59 zł na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych nr 1401 W, 1429W"

c)  kwota 4.950.000,00 zł na zadanie: "Budowa infrastruktury sportowej przy SOS W im. Jana Pawła II w Gostyninie ul. Krośniewicka 2a"

d)  kwota 1.960.000,00 zł na zadanie: "Modernizacja dróg powiatowych nr
1444W i 1458W"

e)kwota 1.900.000,00 zł na zadanie: "Modernizacja dróg powiatowych nr 1439W i 1455W"

f) kwota 1.852.500,00 zł na zadanie: "Modernizacja dróg powiatowych nr 1419W i 1430W".