Informacje Powiatowe

kondolencje mamy

DSC 3686

W dniu 8 grudnia 2023r. Starosta Gostyniński Arkadiusza Boruszewski, Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego uroczyście podpisali umowę na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowy drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki. Wykonawcą który będzie realizował to przedsięwzięcie będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A z Gostynina reprezentowane przez Piotra Andrzejewskiego – Prezesa Zarządu. Ta ważna inwestycja wpłynie pozytywnie na mieszkańców naszego regionu. Podczas podpisania umowy obecni również byli przedstawiciele Powiatu Płockiego reprezentowani przez Waldemara Zawadzkiego – Radnego Powiatu Płockiego, Marcina Błaszczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku. Z uwagi na fakt, iż w/w drogi łączą się z drogami powiatowymi na terenie Powiatu Płockiego, które również w roku 2024 zostaną przebudowane na podstawie umowy między Powiatem Gostynińskim a Powiatem Płockim na wspólną realizację inwestycji, każdy na swoim terenie.
W zakres zadania wchodzi:
• poszerzenie jezdni do 6m na odcinkach o łącznej długości 3,1km
• wykonanie poboczy szerokości 1,0 m
• wykonanie zjazdów wraz z przepustami
Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Jest to jedno z zadań na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł

DSC 3653

DSC 3678

 

01

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2024-2030:
    • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
    • przedstawienie opinii Komisji stałych,
    • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2024:
    • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
    • przedstawienie opinii Komisji stałych,
    • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVI/315/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
9. Podjecie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 r.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 r.
12. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego.
13. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
14. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Wyniki Konkursu do opublikowania 1Wyniki Konkursu do opublikowania 2

JEST NAM NIEZMIERNIE MIŁO POINFORMOWAĆ, ŻE W DNIU 7 GRUDNIA 2023 ROKU ZOSTALI WYŁONIENI ZWYCIĘZCY W KONKURSIE „Kartka Świąteczna dla Seniora z DPS-u”.

Laureatom gratulujemy i jednoczesnie chcielibyśmy zaprosić wszystkich uczestników konkursu wraz z rodzicami, opiekunami i dziadkami na wręczenie nagód, wyróżnień oraz dyplomów za udział w konkursie jak i słodki umpominek w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13.

W tym dniu odbędzie się również wystawa wszystkich prac konkursowych (a było ich aż 255 sztuk!!!) oraz kiermasz świąteczny, podczas którego będzie możliwość zakupu prac wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek!

DSC 3305

DSC 3297DSC 3300

1

 

Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym

Dnia 6 grudnia Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Katarzyna Brzozowska podsumowali i wręczyli nagrody laureatom XII edycji  Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”.

Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego. Nagrodzeni uczniowie uczęszczają do szkół podstawowych w: Białotarsku, Sokołowie, Teodorowie, Pacynie, Solcu, SP Nr 3 oraz do Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego w Gostyninie.

Celem Konkursu było ukazanie i popularyzacja piękna otaczającej nas gostynińskiej przyrody.

Warunkiem wzięcia w nim udziału było wykonanie fotografii przedstawiającej piękno przyrody powiatu np. ciekawy krajobraz, obiekt przyrody ożywionej lub nieożywionej, zjawisko atmosferyczne

Do Konkursu przystąpiło 37 uczniów w 3 kategoriach wiekowych:  szkoły podstawowe klasy I-IV i klasy V-VIII  oraz średnie, którzy wykonali 86 zdjęć. 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach Konkursu udział weźmie jeszcze więcej uczniów.

Doceniając wkład i zaangażowanie nauczycieli, rodziców i opiekunów, którzy zachęcili młodych uczestników do udziału w Konkursie składamy także na ich ręce serdeczne podziękowania.

 

 

12

16

17

19

20

 

 

22