W dniu 13 września 2023 r. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz z Kierownikiem Zarządu Dróg w Gostyninie Pawłem Warabiedą dokonali wizytacji postępu robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1401W” w miejscowości Klusek i Białe na terenie gminy Gostynin.

Na dzień wizytacji wykonano warstwę wyrównawczą, w trakcie układania była warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. W ramach zadania wykonane będzie nowe oznakowanie pionowe oraz pobocza.