W dniu  21 września  2023 r. odbyła się LIV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 Rada Powiatu przyjęła:

 

  1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2023 r.
  2. Sprawozdania nadzoru wodnego dot. obszaru powiatu gostynińskiego.

  Oraz uchwały:

 

  1. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  2. zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.