W dniu 22 września 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek została podpisana umowa z firmą PRD Gostynin S.A. Piotr Andrzejewski i  Dariusz Michalak na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice”. Zadanie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj na odcinku 1,6 km. Całkowity koszt zadania to 2.207.850,00 zł.. Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.324.710,00 zł.