24 września 2023 roku rozpoczęła się VII, czteroletnia kadencja Izb Rolniczych w Polsce.

W 313 gminach całego województwa mazowieckiego w wyborach bezpośrednich, rolnicy wybrali 508 swoich przedstawicieli, którzy weszli w skład 37 Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Pierwsze po wyborach posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Gostynińskiego odbyło się w dniu się 3 października 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W posiedzeniu uczestniczyli wybrani w gminach członkowie Rady Powiatowej Izby, Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz gospodarze tj. Arkadiusz Boryszewski – Starosta Gostyniński, Maria Wróblewska – Wicestarosta oraz Katarzyna Osowicz – Szewczyk – Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Przewodniczącym Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej VII kadencji wybrany został ponownie Wojciech Biniewicz rolnik zamieszkały w Sierakowie, gmina Gostynin. Pan Wojciech Biniewicz wraz z żoną prowadzą gospodarstwo rolne z produkcją roślinną o pow. 41 ha. Z wykształcenia doktor nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia w zakresie doradztwa ekonomiczno-rolniczego. Od 2005 roku prowadzi również działalność gospodarczą – doradztwo agrotechniczne i doradca klienta ds. funduszy europejskich. Przedstawiciel handlowy – doradca agrotechniczny w jednej z firm nawozowych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gostyninie i Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gostyninie.

Delegatem na Walne Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej wybrany został Marek Stępniak z gminy Szczawina Kościelnego. Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 46 hektarów zajmujące się produkcją roślinną.

Z 37 Rad Powiatowych w województwie zostaje wyłonione 74 - osobowe Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej (Przewodniczący Rad Powiatowych i Delegaci na Walne Zgromadzenie), które na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Mazowieckiej Izby Rolniczej VII kadencji w dniu 27 października 2023 roku wybierze spośród swego składu zarząd, komisję rewizyjną i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Mazowiecka Izba Rolnicza jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Podstawą prawną do funkcjonowania polskiego samorządu rolniczego jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 183) . Ustawa ta po prawie pięćdziesięciu latach przerwy reaktywowała samorząd rolniczy - dała możliwość organizowania się rolników na zasadach w pełni demokratycznych.

Izby rolnicze są instytucją publicznego zaufania, pełniącą rolę chłopskiego parlamentu, który skupia i jednoczy wszystkich rolników, niezależnie od związkowej i partyjnej przynależności. Funkcjonowanie Izby Rolniczej oparte jest o formułę społeczną, większość zadań realizowanych jest przez społecznie działających Członków organów statutowych.

Wszystkie Organy Statutowe wykonują swoje zadania społecznie, przy pomocy Biura. W strukturze Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej jest Biuro Zarządu w Parzniewie (Parzniew, ul. Wolności 2, 05-804 Pruszków) oraz Oddziały Biura utworzone na bazie byłych Izb Wojewódzkich tj. w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

W Biurze MIR Oddział Płock (przy ul. Synagogalnej 7a lok. 1, tel. 24 366 33 11, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zatrudnione są 2 osoby, które obsługują rolników z 28 gmin z 3 powiatów gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego.

Więcej informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej na stronie www.mir.pl