W dniu 5 października 2023 r.   w Sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyła się Debata o Unii Europejskiej połączona z inscenizacją historyczną „Konstytucja  dla Europy”, przygotowana przez Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. Wojciech Bogumiła Jastrzębowskiego.
            Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski to inicjatywa Samorządu Województwa Mazowieckiego, która zapoczątkowana została podczas podsumowania roku Jastrzębowskiego na Mazowszu. Aktywność Instytutu realizowana jest przez Muzeum Niepodległości we współpracy z Fundacją My Obywatele Unii Europejskiej. Jest to cykl wydarzeń na terenie miast i gmin województwa mazowieckiego mający na celu szerzenie świadomości obywatelstwa Unii Europejskiej i znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności a także przekazywania wiedzy wśród młodzieży na temat wybitnego Polaka – Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.
            Pierwsza część spotkania  obejmowała panel dyskusyjny  na temat zasad jedności  w Unii Europejskiej oraz znaczenia funduszy europejskich dla lokalnej społeczności.  
W debacie wzięli udział przedstawiciele Powiatu Gostynińskiego: Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński  i Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk  - Przewodnicząca rady Powiatu Gostynińskiego,  a z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- Pan Tomasz Kominek - Dyrektor Delegatury w Płocku. Podczas dyskusji podkreślono ogromny wpływ środków pochodzących z Unii Europejskiej na poprawę jakości  życia Polaków oraz zbliżenie Polski do standardów europejskich w obszarze  zdrowia, pomocy społecznej, transportu  oraz wielu innych dziedzin.
Podczas drugiej części odbyła się inscenizacja historyczna odczytu „Konstytucji dla Europy” autorstwa W. B. Jastrzębowskiego w wykonaniu: Olgierda Łukaszewicza, Stanisława Biczyski i  Moniki Goździk przy współudziale dwojga uczniów: Wiktorii Wypych z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Tadeusza  Kościuszki  w Gostyninie oraz  Przemysława  Kowalskiego  z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie.  Przewodnim hasłem inscenizacji było "Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności".
W wydarzeniu wzięli udział Radni Powiatu Gostynińskiego oraz przedstawiciele:  jednostek organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego,  Związku Emerytów i Rencistów Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego, Klubu Seniora ze Szczawina Kościelnego, a także  uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Gostyniński.