W dniach 05-06 października 2023 r. na terenie powiatu gostynińskiego odbyło się powiatowo-gminne kompleksowe ćwiczenie obronne ,, GOSTYNIN  2023”.

Tematem ćwiczenia było:„ Realizacja zadań obronnych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnych państwa oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na terenie Powiatu Gostynińskiego”.

             Założeniem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek samorządu terytorialnego wchodzących  w skład Powiatu Gostynińskiego. Celem było również doskonalenie i weryfikowanie procedur postępowania wyżej wymienionych organów i kierowników w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

            W ramach ćwiczeń  5 i 6 października Stały Dyżur Starosty Gostynińskiego oraz Stałe Dyżury jednostek samorządu terytorialnego oraz powiatowych  inspekcji i straży przyjmowały i przekazywały informacje o bieżącej sytuacji na terenie całego powiatu gostynińskiego do Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego.

            Bardzo istotnym elementem ćwiczenia było doręczenie dokumentów powołania w trybie Akcji Kurierskiej. W tym zakresie Urzędy Gmin i Starostwo Powiatowe  współpracowały z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Płocku oraz Powiatową Komendą Policji w  Gostyninie.

W drugim dniu ćwiczeń odbyły się 2 epizody praktyczne pokazowe:

Pierwszy: ujęcie członków grupy dywersyjnej, przetrzymującej pracowników w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym, akcja ewakuacyjna, akcja gaśnicza, pomoc medyczna.

Drugi : w Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym: rozwinięcie Zastępczego Miejsca Szpitalnego.

Zwieńczeniem ćwiczenia była konferencja podsumowująca.

 

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Starostwa Powiatowego w Gostyninie