01

 

W miniony czwartek (26.10) w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się debata ewaluacyjna, a zarazem społeczna, mająca na celu przedstawienie mieszkańcom powiatu gostynińskiego etapu realizacji wniosków zgłoszonych podczas debaty, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku. Dominującym tematem była tematyka związana z bezpieczeństwem seniorów  w naszym powiecie.

Policjanci spotkali się tego dnia z mieszkańcami powiatu celem omówienia realizacji wniosków, które zostały zgłoszone podczas debaty w listopadzie 2022 r. W spotkaniu wzięli udział: Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Pani Maria Wróblewska, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie mł. insp. Robert Koper, Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Witold Kalinowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie st. bryg. Mariusz Ostrowski przedstawiciele Nadleśnictwa w Gostyninie, Zarządu Dróg, PKO Banku Polskiego S.A. w Gostyninie.

Dokładnie omówiono bardzo ważne zagadnienie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci wyjaśnili, że można wskazać na niej m.in. informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, ale również uwzględnione zostały w niej informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym, wypadkach drogowych i niebezpiecznych miejscach. Podkreślono, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, które pozwala policji podnosić poziom bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Przypomniano o aplikacjach Moja Komenda oraz Dzielnicowy bliżej Nas.

W dalszej części spotkania uczestnicy debaty zostali zapoznani przez Panią Magdalenę Cichosz Dyrektor  PKO Banku Polskiego S.A. w Gostyninie z metodami, którymi posługują się oszuści, aby wyłudzić środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym ofiary oraz co robić, aby nie zostać oszukanym.

Ostatnią część debaty zajęła dyskusja, podczas której padały pytania oraz wnioski dotyczące  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej w rejonie ul. Jana Pawła, Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  przestrzegania przepisów drogowych przez kierujących hulajnogami czy motocyklami. Złożone podczas debaty wnioski został zapisane przyjęte do realizacji.

Na zakończenie debaty uczestnicy wypełnili ankietę podsumowującą przedsięwzięcie.

Ponadto uczestnicy debaty mogli zapoznać się z kanonem służby w policji na stanowisku przygotowanym przez gostynińskich policjantów oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkoleń Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Jeszcze raz, wszystkim uczestnikom spotkania bardzo dziękujemy.

01

02

03

 

04