IMG 8300

 

2023 10 30 08 08

Uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego we wrześniu 2023 r. wzięli udział w dwudniowej wycieczce w ramach której zwiedzili miasto Gdańsk, zobaczyli m.in. Fontannę Neptuna, Trakt Królewski, Długi Targ, port nad Motławą, Bazylikę Mariacką. Udali się również na Pole Bitwy na Westerplatte Muzeum  oraz do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wycieczka odbyła się w ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowanego na mocy porozumienia zawartego  miedzy Powiatem Gostynińskim, a Ministrem Edukacji i Nauki.


                Program "Poznaj Polskę" jest częścią Polskiego Ładu i ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.                 
                Powiat Gostyniński otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki w kwocie 10 000,00 zł. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 16 000,00 zł.

 

IMG 8347

IMG 8409

Plakat