Komunikat Nr 1 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Szczain Kościelny 1PPIS w Gostyninie dot. wod. Szczawin Kościelny 09.11.2023 r.