01

 

Dzień 21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w sposób szczególny pracowników socjalnych.

Pragnąc podkreślić i zaakcentować wyjątkową pracę, jaką wykonują każdego dnia Pracownicy Socjalni z terenu powiatu gostynińskiego zorganizowano spotkanie, podczas którego Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk wraz z Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską podziękowali za pełne wyrzeczeń, poświęcenia i zaangażowania odpowiadanie na wołanie ludzi będących w potrzebie. Wręczone zostały dyplomy pamiątkowe dla kierowników jednostek podległych Powiatu Gostynińskiemu: Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Januszowi Brudnowskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Rafałowi Cicholcowi, Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie Monice Kuźnickiej oraz Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie Łukaszowi Ciesielskiemu.

Wszystkim obecnym Pracownikom Socjalnym w gronie których znaleźli się Kierownicy jak i Pracownicy jednostek z terenu powiatu gostynińskiego świętujących tego dnia, życzono wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywację do podejmowania i osiągania nowych celów, a wykonywana praca dawała wszystkim zgromadzonym jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności i życzliwości.

 

02

03

04

05

06

07

09

10