1

Powiat Gostyniński w ramach Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej, otrzymał dofinansowanie na   realizację zadania związanego z utworzeniem strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim.

W dn. 28.11.2023r. została podpisana umowa z AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. W imieniu Powiatu Gostynińskiego umowę podpisała Wicestarosta Pani Maria Wróblewska,  Wykonawcę reprezentował Prezes Zarządu Pan Krzysztof Hładyszewski. Na spotkaniu obecni byli również: Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Pan Wojciech Kiełbasa oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych Pan Tomasz Lewandowski.

Rzeczywista wartość zadania to 147,000,00 tyś, w tym dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego- dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach realizowanego programu „Strzelnica w powiecie 2023„  nr 1/2023/CWCR – 117,600,00 tyś

„Wirtualna Strzelnica Laserowa” jest systemem szkoleniowo – treningowym, który pozwoli  na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej,
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach,
  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów,
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania

Strzelnica będzie wsparciem szkoleniowym w   Gostynińskim   Centrum   Edukacyjnym, w   którym 1 września  otwarto Oddział Przygotowania Wojskowego do którego uczęszcza 27 uczniów.

2

3

4

5