01

W dniu 30 listopada 2023 Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Kamila Nowogórskiego, podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja polegać będzie na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscowości Osmolin, które pozwoli na istotne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, usprawnienie ruchu samochodowego oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców, zwłaszcza starszych oraz dzieci.  Środki własne powiatu na zadanie to kwota 93,520,96 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 374,083,82. Łączny koszt zadania to 467,604,78 zł.

02

03

04