1

            W dniu 28 marca 2024r. odbył się odbiór końcowy robót pt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1422W Gostynin- Skrzany- Nowa Wieś”.  Całkowity koszt inwestycji to 771 160,80 zł. Roboty prowadzone były  na odcinku  ok. 1,86 km a w zakres wchodziło: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową, wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej - grubość po zagęszczeniu 4 cm. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A.

32

4