1 2

           W dniu 11 kwietnia 2024 r. na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się "Eliminacje Rejonowe Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego". Celem Turnieju jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez popularyzowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Do eliminacji powiatowych przystąpiło 9 drużyn podzielonych na dwie grupy. Uczniowie mieli do rozwiązania dwa testy. Pierwszy test zawierał 25 pytań związanych z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym, drugi-10 zagadnień polegających na ustalaniu kolejności przejazdu przez skrzyżowanie. W ramach konkurencji praktycznej uczniowie drużynowo mieli wykonać zadanie z  zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Grupa I

1.Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

2.Szkoła Podstawowa im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

3.Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lucieniu

Grupa II

1.Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ojczyzny w Nowym Miszewie

2.Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku

3.Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Trębkach

4.Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lucieniu

5.Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

6.Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Bożewie

7.Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie

              W organizację Turnieju włączyli się: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, WORD w Płocku oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców: OSK Andrzej Mordzak oraz OSK Klejna Auto. Sędzią głównym turnieju był Pan Mariusz Kowalczyk Przedstawiciel WORD w Płocku. Konkurencję praktyczną z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzili funkcjonariusze Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyninie.

               Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniem Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego oraz Pani Marii Wróblewskiej Wicestarosty Gostynińskiego. Starostowie podkreślali, że zdobyta wiedza z zakresu zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej mają ogromne znaczenie w kształtowaniu właściwych zachowań na drodze wśród uczestników ruchu drogowego i wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Pan Wojciech Kiełbasa Dyrektor GCE podkreślał, że turniej ma być przede wszystkim świetną zabawą dla wszystkich uczestników.

 

Po zaciętej rywalizacji wyniki eliminacji rejonowych ukształtowały się

następująco:

Grupa I:

I miejsce - Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Łącku

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. A. Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Lucieniu

Grupa II:

I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ojczyzny w Nowym Miszewie

II miejsce-Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Bożewie

II miejsce - Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Solcu

       Pan Starosta Gostyniński wręczył uczestnikom Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dyplomy za udział w Turnieju oraz nagrody i upominki ufundowane przez Starostę Powiatu Gostynińskiego, WORD w Płocku, OSK Andrzej Mordzak, OSK Klejna Auto oraz Gostynińskie  Centrum Edukacyjne.

Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy wiedzy i mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą dobrze wykorzystywane na naszych drogach.

1DSC 0478234

5

67

8