2024 04 16 13 16

 

W dniu 12 kwietnia 2024 r. na terenie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego odbyły się Eliminacje Rejonowe Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

            Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o przepisach ruchu drogowego, promowanie  partnerskich  zachowań w ruchu drogowym oraz popularyzacja zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na uczestników konkursu poza tradycyjnym testem pisemnym z wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kolejności przejazdu na skrzyżowaniach czekały również konkurencje praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz jazdy sprawnościowej samochodem. 

Turniej został uroczyście otwarty przez Panią Marię Wróblewską Wicestarostę Gostynińskiego, która podkreśliła jak ważna jest wśród uczestników świadomość w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze.

Do rywalizacji  przystąpiły drużyny ze szkół ponadpodstawowych zajmując kolejno następujące miejsca:

1.       Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

2.       Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku

3.       Branżowa Szkoła I Stopnia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

4.       Zespół Szkół im. Staszica w Gąbinie

      Turniej udało się zorganizować dzięki współpracy Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Komedy Powiatowej Policji w Gostyninie, Państwowej Straży Pożarnej  w Gostyninie, WORD w Płocku oraz OSK Andrzej Mordzak i OSK KlejnaAuto, którzy byli również fundatorami nagród dla uczestników Turnieju.

     

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy udziału oraz osiągniętych wyników. Wierzymy, że zdobyta wiedza na temat bezpiecznych zasad w ruchu drogowym oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prowadzenia pojazdów samochodowych będą wykorzystywane w życiu codziennym i przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach.

 

image0000042image0000081image0000011image0000051

 

 Zdjęcia: KPP w Gostyninie