2

               W dniu 5.06.2024r. na sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XXXVI konkursie „Różnorodność przyrodnicza OBSZARÓW NATURA 2000”. Konkurs organizowany jest corocznie  dla uczniów przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie działania Oddziału Ligi Przyrody w Gostyninie.
          W spotkaniu uczestniczył Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki wręczając nagrody laureatom poszczególnych kategorii wiekowych. Podsumowując wydarzenie Starosta pogratulował wszystkim wykonania pięknych prac konkursowych i podziękował za udział w konkursie.
          W konkursie zostało  nagrodzonych 4 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie oraz 10 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie. W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina nagrody wręczał radny miejski Stanisław Wróblewski, a w imieniu Wójta Gminy Gostynin – kierownik Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych Paulina Toruniewska. Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie reprezentowała Pani Prezes Ewa Koprowicz.

 

 

1

5

 

4

 

6

7

 

8