Informacje Powiatowe

kolarz kopia

27 lutego obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Dziękując za Waszą bezinteresowną działalność, chcielibyśmy pogratulować wszystkim organizacjom pozarządowym, jak również ich pracownikom, wolontariuszom, członkom i sympatykom kreatywności i zaangażowania służącym dobru Naszym mieszkańcom.

Jesteście ludźmi o wielkich sercach.

Życzymy Wam wytrwałości, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów.

Cieszymy się, że możemy współpracować już od wielu lat przy organizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. Dziękujemy, że jesteście i wierzymy, że razem możemy zrobić jeszcze wiele dobrego.

IMG 0441

 

 

W dniu 16 lutego 2024 roku - w dniu wyjątkowym dla Społeczności Szkolnej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego - który już na stałe wpisał się w karty historii szkoły-, gdyż Minister Obrony Narodowej – pan Władysław Kosiniak-Kamysz zaszczycił swym udziałem  uroczystość ślubowania kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego, utworzonego w Technikum z dniem
1 września 2023 roku.

Dla Społeczności Uczniowskiej  Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego dzień 16 lutego 2023 roku to jeszcze kilka ważnych wydarzeń, takich jak możliwość próbnego szkolenia na symulatorze samochodu ciężarowego i Dzień Otwarty połączony z prezentacją zawodów, które w perspektywie wpłyną
w znaczącym stopniu na proces edukacyjny w GCE.

Pulpitowy symulator pojazdu ciężarowego

Atrakcją w tym dniu był symulator samochodu ciężarowego i autobusu oraz służb ratowniczych do doskonalenia techniki jazdy w warunkach ekstremalnych. Symulator jest częścią większego systemu symulatorów, spełniających warunki w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Model fizyki symulatora zawiera różnego typu pojazdy, zarówno samochody ciężarowe jak i autobusy. Symulator pod kątem wyposażenia kabiny oparty jest na rzeczywistym samochodzie ciężarowym Scania, posiada automatyczną i manualną skrzynię biegów. Ważnym elementem symulatora jest możliwość zadawania awarii pojazdu np. systemu ABS, ESP, hamulców
i napędu. Można w nim symulować różnorodne warunki jazdy, zarówno
w mieście jak i w terenach górskich, a także na placu manewrowym.

Podstawową zaletą symulatora jest jego mobilność, daje to możliwość  prowadzenia szkoleń poza terenem placówki. Symulator pozwala na kształcenie kierowców i młodzieży ze znajomości przepisów ruchu drogowego
i zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych, nietypowych, awaryjnych.
Główną zaletą symulatora jest oszczędność i możliwość generowania scenariuszy szkoleniowych w warunkach specjalnych z możliwością zaimplementowania rzeczywistych odcinków ulic, obszarów i skrzyżowań.

Jednak Zarząd Powiatu wraz z Panem Dyrektorem Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Panem Wojciechem Kiełbasą ma ambitny plan na dalszą rozbudowę placówki  i zakup  głównego symulatora pojazdu ciężarowego, w skład którego wchodziłby prezentowany symulator. Symulator będzie wyposażony  w oryginalną kabinę pojazdu ciężarowego, a instruktor będzie posiadał możliwość podglądu osoby szkolonej w kabinie, sterowaniem procesu szkolenia, uruchamianiem i wyłączaniem symulatora. Nasi uczniowie będą mieli podczas jazdy  możliwość ruchu z wykorzystaniem elementów infrastruktury drogowej i zróżnicowanej rzeźby terenu a także jazdy i  szkolenia na placu manewrowym.

Pełno kabinowy symulator do szkolenia kierowców zawodowych

Podstawową zaletą zastosowania symulatorów do szkolenia kierowców zawodowych jest oszczędność wynikająca z możliwości zasymulowania
w scenariuszu szkoleniowym warunków specjalnych tj. jazdy nocą lub
w trudnych warunkach atmosferycznych, co byłoby niemożliwe w przypadku wykorzystania rzeczywistego pojazdu. Sam symulator stanowi wymóg podczas prowadzonego procesu szkolenia kierowców zawodowych. Każdy szkolony musi odbyć jazdę min. 2 h na symulatorze podczas szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Symulator spełnia warunki techniczne rozporządzenia ministra infrastruktury przez co ośrodek w pełni samodzielnie może wydawać uprawnienia do kierowania pojazdem dla kategorii C, D.

IMG 0440

IMG 0443

IMG 0675

IMG 0678

tablica autobusy 2024

2024 02 26 12 18

 

0001

 

 

 

0002