Informacje Powiatowe

              W dniu 16.02.2024r w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym miało miejsce wiele podniosłych i ważnych wydarzeń. Jednym z nich był dzień otwarty szkoły na którym zjawiło wielu znamienitych gości min. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Wicepremier, Pan Waldemar Pawlak Senator. Starostwo Powiatowe reprezentowali: Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk
              Życie i losy absolwentów szkół średnich coraz częściej pokazują, że wyznacznikiem sukcesu w XXI  jest zdobycie dobrego zawodu, kompetencji  miękkich i specjalistycznych, a potem systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Obecnie zauważamy, że zmienia się także podejście do szkolnictwa zawodowego z powodu coraz bardziej odczuwalnego braku specjalistów i fachowców w Polsce. Do zwiększenia liczby wykwalifikowanych specjalistów, przyczynia się Gostynińskie Centrum Edukacyjne, które kształci młodzież w branży budowlanej, motoryzacyjnej, żywieniowej i handlowej
 Gostynińskie Centrum Edukacyjne  jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. W części praktycznej w modelu:  wykonanie w kwalifikacji MOT.05 zdają egzaminy uczniowie z  Warszawy, Płocka, Gąbina,  Siedlec, Czerwińska, Sierpca .
           W GCE organizowane są liczne  projekty krajowe np. Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego i unijne,  przedsięwzięcia, zawody sportowe, konkursy i turnieje, Warsztaty Architektoniczno-Budowlane, Szkolne Targi Zdrowej Żywności. W ramach realizowanych projektów unijnych uczniowie wyjeżdżają na praktyki zawodowe za granicę -  między innymi do Grecji, Portugalii  w ramach Akredytacji Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe(KA121), program Erasmus+, współfinansowany przez Unię Europejską dla uczniów Technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, technik budownictwa oraz kierowca mechanik i mechanik pojazdów samochodowych z Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie zdobywający wiedzę w zawodach motoryzacyjnych mogą odbyć kursy na prawo jazdy kategorii B, a w zawodzie kierowca mechanik mogą uzyskać kwalifikacje wstępną, prawo jazdy w kategorii C.

     Zmiany geopolityczne i zagrożenie bezpieczeństwa w Europie skłaniają nasze władze do podejmowania działań mających na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności wojskowe. Technikum – zwłaszcza oddział technik pojazdów samochodowych – liczący 26 uczniów,  wpisuje się w nurt przygotowania wojskowego młodzieży. W 2023 roku szkoła przystąpiła do dwóch kolejnych projektów. Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym jest jednym z nich. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego),  zajęcia realizowane w  technikum są prowadzone w formie zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności.

                W dniu 16 lutego przyszli uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z dodatkową atrakcją, którą w tym dniu był symulator samochodu ciężarowego i autobusu oraz służb ratowniczych do nauki jazdy w warunkach ekstremalnych. Symulator jest częścią większego systemu symulatorów, spełniających warunki w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Model fizyki zawiera różnego typu pojazdy, zarówno samochody ciężarowe jak i autobusy. Symulator pod kątem wyposażenia kabiny oparty jest na rzeczywistym samochodzie ciężarowym Scania, posiada automatyczną i manualną skrzynię biegów. Ważnym elementem symulatora jest możliwość zadawania awarii pojazdu np. systemu ABS, ESP, hamulców i napędu. Można w nim symulować różnorodne warunki jazdy, zarówno w mieście jak i w terenach górskich, a także na placu manewrowym.

Bogata oferta Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego zawiera:

 Technikum – 5 lat nauki:

* oddział przygotowania wojskowego

* technik aranżacji wnętrz (nowy kierunek kształcenia!)

-          kwalifikacja BUD.34 - Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

-          kwalifikacja BUD.35 - Wykonywanie aranżacji wnętrz

* Technik pojazdów samochodowych

-          kwalifikacja MOT.05 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

-          kwalifikacja MOT.06 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów

* Technik handlowiec

-          kwalifikacja HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży

-          kwalifikacja HAN.02 - Prowadzenie działań handlowych

* Technik żywienia i usług gastronomicznych

-          kwalifikacja HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

-          kwalifikacja HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 lata nauki:

- kierowca – mechanik

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- monter sieci i instalacji sanitarnych

- kucharz

- sprzedawca

- fryzjer

- stolarz

 

IMG 0668

IMG 0518

IMG 0674

 

IMG 0651

IMG 0685

IMG 0686

 

IMG 0680

 

 IMG 0451

 

IMG 0654

IMG 0666IMG 0669IMG 0667IMG 0684

 IMG 0426

 IMG 0678

 IMG 0442

tygodnik

       We wtorek o godz. 10.00, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie odbyła się roczna odprawa służbowa, na której podsumowano pracę gostynińskiej Policji za ubiegły rok. Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie - insp. Zbigniew Włodkowski. Komendant przywitał gości i przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu gostynińskiego. Komendant podsumował wyniki pracy funkcjonariuszy KPP w Gostyninie w odniesieniu do garnizonu mazowieckiego a następnie przy użyciu prezentacji multimedialnej omówił wyniki osiągnięte w pionie kryminalnym i logistycznym.

            Pion prewencji zaprezentował mł. insp. Robert Koper –  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie. Komendant omówił wyniki osiągnięte przez policjantów Ogniwa Patrolowego, policjantów dzielnicowych oraz funkcjonariuszy z podległych Posterunków Policji. Omówił profilaktykę prowadzoną systematycznie na terenie powiatu gostynińskiego z wyraźnym naciskiem na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Odniósł się również do bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu gostynińskiego.

         W odprawie uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego tj. Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Burmistrz Miasta Gostynina Paweł  Kalinowski, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak, Wójt Gminy Szczawin Kościelny Barbara Stępniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki Gabriel Wieczorek. Zebrani goście podziękowali za dobrą pracę funkcjonariuszy oraz życzyli, aby takie same wyniki były również w bieżącym roku.

          Na zakończenie odprawy insp. Zbigniew Włodkowski podziękował policjantom i pracownikom gostynińskiej komendy za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę, życząc wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy. Podziękowania za dobrą współpracę skierował również w stronę samorządowców i służb współpracujących z gostynińską Policją.

Autor: asp. szt. Marcin Cichoński (KPP Gostynin)1

2

 

4281 173445

 DSC 0486

DSC 0476

281 173444

 

 

IMG 0356

Ślubowanie klas pierwszych w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

16 lutego o godzinie 8 rano nastąpiło uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Wzięły w nim udział cztery klasy: dwie klasy technikum i dwa oddziały branżowej szkoły pierwszego stopnia.

Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i owocnych lat nauki w naszej szkole. Powodzenia

IMG 0340

IMG 0372

IMG 0359

IMG 0375

IMG 0393

IMG 0341

IMG 0381

IMG 0355

IMG 0395

IMG 0398

IMG 0407

krolikowski

 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze z cyklu "Strefa Sztuki Kookaburra Studio" - warsztaty teatralne, które poprowadzi Rafał Królikowski, aktor teatralny i filmowy, człowiek przemiły i wybitnie uzdolniony. 02.03.2024 Gostynin/Bierzewice 46. Pracownia Śpiewu Akademia Śpiewu Kookaburra Studio. Warsztaty są integralną częścią Projektu łączącego teatr, taniec, muzykę, sztukę wokalną i sztuki plastyczne. Projekt edukacyjno - artystyczny współfinansowany przez Powiat Gostyniński pod Honorowym Patronatem Starosty Gostynińskiego Arkadiusz Boruszewski. Zapraszamy. Informacje pod nr +48 535 660 219