01

 

W dniu 26 października 2023r odbyła się LV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

  1. Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  2. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  3. Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  4. Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.

podjęła uchwały:

  1. Nr LV/306/2023 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
  2. Nr LV/307/2023 w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  3. Nr LV/308/2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  4. Nr LV/309/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.