Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Przypomnienie! Konkurs fotograficzny trwa!

fotokonkurs

 

Przypominamy!!! Zostało już tylko kilka dni, aby wziąć udział w konkursie fotograficznym "Przyroda Gostynińska w Obiektywie".

15 października upływa termin zgłaszania zdjęć do konkursu!!!

Dokumenty do pobrania

 

Uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skrzeszewy

104668 b

 

W dniu 3 października 2021 roku w jednostce OSP Skrzeszewy odbyła się uroczystość poświecenia i przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach. Mszę świętą odprawił ksiądz dziekan prałat Wiesław Frelek wraz z księdzem kapelanem Ryszardem Matkowskim. Ksiądz dziekan poświęcił wóz strażacki i modlił się za strażaków ochotników którzy będą z niego korzystali. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczył Komendant Mazowiecki Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Jarosław Nowosielski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Ostrowski, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Waldemar Pawlak, dh. Karol Podleśny –Członek Głównej Komisji RewizyjnejZwiązku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak wraz z samorządowcami z terenu gminy oraz Poczty Sztandarowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pacyna. Starosta Gostyniński wyraźnie podkreślił, że „otrzymanie samochodu strażackiego, to najwyższa odznaka dla każdego strażaka obdarowanej jednostki, a doniosłość tej niecodziennej uroczystości jest niezwykłym wydarzeniem w historii naszego powiatu. To dowód uznania dla obdarowanej jednostki za ogromne zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze i prewencyjne podnoszące bezpieczeństwo nie tylko w tej miejscowości, ale w całym naszym regionie”.

            Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w działalność i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszewach. Wszystkim strażakom-ratownikom życzymy nieustającej satysfakcji płynącej z przynależności do strażackiej rodziny oraz samych szczęśliwych powrotów do strażnicy, a poświęcony samochód pożarniczy niech służy wszystkim potrzebującym waszej pomocy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Autor: J. Brudnowski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Zdjęcia; Aleksandra Zielińska Łowiczanin.info.

„Razem Możemy Więcej dla Mieszkańców Mazowsza”

244198001 2946339842247316 4487621558309980824 n

 

Wśród nas nadal są osoby potrzebujące pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. To im dostarczane było wsparcie. W dniu 1 października 2021r oku w Teatrze Płockim, podczas uroczystości z okazji zakończenia programu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył medale pamiątkowe „Pro Masovia” oraz dyplomy najbardziej zasłużonym wolontariuszom, członkom stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, żołnierzom i pracownikom socjalnym, którzy w ramach programu przeciwdziałali przypadkom ubóstwa na Mazowszu. Marszałek serdecznie podziękował za pracę i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących - Pomoc osobom, które najbardziej doświadczają ubóstwa żywnościowego, to szczególnie ważny dziś temat – mówił marszałek, dlatego jako samorząd województwa będziemy nadal prowadzić działania zmierzające do przeciwdziałania ubóstwu, a w szczególności wspierać instytucje, które działają w tym obszarze na terenie województwa mazowieckiego

Zakończony w sierpniu 2021 r. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 to ważny element walki z ubóstwem. Dzięki niemu osoby najgłębiej doświadczone ubóstwem otrzymywały paczki żywnościowe i posiłki. Akcję prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej. W przeprowadzanych przez samorząd województwa badaniach w ramach oceny zasobów społecznych Mazowsza ubóstwo przez lata było główną przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz jednym z głównych powodów ubiegania się o pomoc społeczną. Pomimo że rok 2020 jest pierwszym w historii zbierania danych z systemu pomocy społecznej, w którym ubóstwo nie plasuje się na pierwszej pozycji w kategorii powodów ubiegania się o pomoc społeczną, to nadal liczba rodzin objętych w województwie mazowieckim tą pomocą jest bardzo duża i wynosi prawie 49 tys. rodzin.

Za swoją działalność Medale Pro Masovia otrzymali:

 1. Grażyna Cieślik – prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku, Prezes Społeczny - PKPS Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
 2. Elżbieta Przybylska –społeczny Kierownik Programu POPZ 2014-2020 w PKPS Mazowiecki Zarząd Wojewódzki
 3. Jarosław Chrobot – prezes Centrum Naukowo-Biznesowego FENIKS prowadzącego szkoły mundurowe na Mazowszu, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy, dyrektor generalny CNB FENIKS, prezes IX Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Płocku
 4. Józef Jerzy Rozkosz – wójt gminy Bielsk
 5. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
 6. 64 Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku
 7. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu

Osoby wyróżnione dyplomem uznania

 1. Dyw. Jan Kempara - prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 2. Porucznik Grzegorz Kozoświst – 64. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Płocku
 3. Mariusz Milewski – członek PKPS Związku Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 4. Joanna Pachelska – koordynator szkoleń POPŻ 2014-2020 w Mazowieckim Zarządzie Wojewódzkim PKPS
 5. Monika Bardadyn – koordynator Programu POPŻ 2014-2020 w Zarządzie Rejonowym PKPS w Siedlcach
 6. Iwona Kowalczyk – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – koordynator Programu POPŻ 2014–2020
 7. Związek Polskich Spadochroniarzy IX Oddział Płock
 8. Centrum Naukowo-Biznesowe FENIKS S.C.
 9. HUSSE Polska
 10. Monika Leszczyńska – koordynator punktu rozdawnictwa żywności w Zarządzie Rejonowym PKPS w Bielsku
 11. Bogusława Bartczak – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie
 12. Krzysztof Romanowski – specjalista w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie
 13. Elżbieta Pydyniak – koordynator punktu rozdawnictwa żywności w Grodkowie
 14. Joanna Mendak – wolontariuszka PKPS w Płocku
 15. Przemysław Przybylski – kierownik Magazynu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS Dębsk
 16. Cezary Okraszewski – podoficer sekcji współpracy cywilno-wojskowej, 64. Batalion Lekkiej Piechoty w Płocku
 17. Przemysław Grecki – kapral 64. Batalion Lekkiej Piechoty WOT w Płocku

PRZEKAZANIE SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ SILNIKA DO ŁODZI

1

 

Dnia 6 października br. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski wraz z Wicestarostą Marią Wróblewską oraz Skarbnikiem Powiatu Elżbietą Kijek uroczyście przekazali Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gostynińskiego Panu Ireneuszowi Obszyńskiemu zaburtowy silnik do łodzi marki Yamaha zakupiony ze środków finansowych Powiatu Gostynińskiego. Silnik stanowi uzupełnienie łodzi wykorzystywanej przez społecznych strażników do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym na akwenach wodnych leżących w granicach naszego powiatu.  

Katarzyna Brzozowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

Starosta czytał dzieciom baśnie (2)

ap17

 

Książka jest nieocenionym źródłem wiedzy, a jej częste czytanie wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci. Wzbogaca ich wiedzę o świecie kształtując jednocześnie wrażliwość moralną. Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze.

I właśnie dzisiaj w ramach projektu MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY, na zaproszenie Pani Anny Kiełbasy Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Szczawinie Kościelnym oraz dzieci, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski miał okazję przeczytać baśnie Hansa Christiana Andersena. Do przedszkola zawitał również funkcjonariusz policji, Pan Sebastian Lewandowski, który również włączył się do akcji czytania dzieciom. Dzieci powitały swoich gości z radością i uśmiechem na twarzy, po czym wygodnie usiadły, by z zaciekawieniem wysłuchać baśni.

Podczas spotkania, Starosta Gostyniński poruszył bardzo ważny temat jakim jest bezpieczeństwo dzieci na drogach. Arkadiusz Boruszewski w ramach akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” przywiózł dzieciom elementy odblaskowe, które każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć. Podczas spotkania, oprócz otrzymywania elementów odblaskowych dla siebie i najbliższej rodziny dzieci miały okazję omówić zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym i chętnie brały udział w dyskusji na ten temat. Miały bardzo dużą wiedzę w tym zakresie i chętnie się nią dzieliły z zaproszonymi gośćmi.

W podziękowaniu za wspólnie spędzony czas dzieci wręczyły Staroście oraz pozostałym gościom podziękowania w postaci braw oraz pięknie udekorowanych dyplomów, a sam Starosta odwzajemnił się wręczając im cukierki.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...