INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

logo ARIMR 25 lat niebieskie ABC 1 720x718

 


Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji.

 

 

Dożynki parafialne w Suserzu

DSC 8227

 

W niedzielę (5 września br.) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Suserzu odbyły się dożynki parafialne połączone z koncertem muzycznym upamiętniającym Ojca Świętego Jana Pawła II. W uroczystościach udział wzięła Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska.                                                                                  

            Doroczne uroczystości dożynkowe, to czas radości i wdzięczności Opatrzności Bożej za tegoroczne plony. Ten rok także nie należał do łatwych dla rolników, dlatego dziękujemy wszystkim rolniczym rodzinom, za ich determinację i ciężką pracę.

Cytując słowa Jana Pawła II „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, Tym rękom, które z trudnej ciężkiej cierni wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” Rolnik to zawód wyjątkowy, bo przekazywany z pokolenia na pokolenie.

            Polska wieś udowodniła, że modernizacja gospodarstw nie stanowi zagrożenia dla wartości wyniesionych z rodzinnego domu, nie wpłynęła na religijność i troskę o uprawianą ziemię. Dzięki Wam i waszym rodzinom, możemy wszyscy uczestniczyć dziś w dożynkowym korowodzie.

         „Chylę więc głowę przed dożynkowym bochnem chleba, wypieczonym z tegorocznych zbiorów, życząc wszystkim, by nigdy nam go nie zabrakło” – powiedziała Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska.

Podczas mszy dziękczynnej za plony można było wysłuchać koncertu zespołu TREVOCI w wykonaniu znakomitych polskich artystów Warszawskiej Opery Kameralnej tj.

Bogdan Kierejsza - skrzypce,

Robert Grudzień - organy, piano, kierownictwo muzyczne,

Alicja Węgorzewska dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej- śpiew.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Powiatowy Biegu w Szuwarach

nsmail 2

 

Przypominamy!!!

Trwają zapisy do IV Powiatowego Biegu w Szuwarach!

IV Powiatowy Bieg w Szuwarach to impreza, która organizowana jest corocznie przez Powiat Gostyniński już po raz czwarty.
Prawdziwe piękno Powiatowego Biegu w Szuwarach tkwi w czystych zmaganiach z przyrodą, pogodą i własnymi słabościami.
Bieg organizowany jest specjalnie z myślą o miłośnikach sportu – dla pasjonatów biegania w terenie i ma formę towarzyskiego biegu rozgrywanego w pięknej, leśnej scenerii wokół jeziora Białe.
To wyjątkowo urokliwe miejsce przyciąga z roku na rok coraz większą liczbę uczestników z całego kraju.
Zapraszamy do wzięcia udziału w IV Powiatowym Biegu w Szuwarach!

 

 

Regulamin oraz link do rejestracji:

>TUTAJ<

Kwalifikacja wojskowa 2021 rozpoczęta

1

 

 

W dniu 6 września br. rozpoczęła się na terenie Powiatu Gostynińskiego Kwalifikacja Wojskowa 2021. W inauguracji wzięli udział: Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński, ppłk. Wojciech Nawrocki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku, Jacek Nowicki - Kierownik Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa oraz Szef Wydziału Rekrutacji mjr Robert Wojciechowski.

Kwalifikacja na terenie powiatu gostynińskiego przeprowadzona będzie w dniach 06 - 16 września 2021 r. Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Ze względu na sytuację pandemii, kwalifikacja wojskowa przeprowadzona jest w reżimie sanitarnym - biorąc pod uwagę wszelkie środki ostrożności.

Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie mieści się w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie ul. 18-go Stycznia 2.

Stawienie się przed komisją lekarską jest obowiązkowe.   

 

 

 

Konsultacje społeczne - Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego

mbpr logo

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, zaprasza do składania uwag i wniosków do Projektu Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią projektu oraz prognozą oddziaływania na środowisko jak i niezbędną dokumentacją i informacjami związanymi z procesem konsultacji mozna zapoznać się na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie:

www.mbpr.pl

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...