Informacje Powiatowe

DSC 0447

 

W tak piękny jubileusz, jaki Koło Łowieckie „Bażant” w Gostyninie świętowało w dniu 18 listopada 2023 roku, wpisane są chlubne dokonania, wynikające z realizacji statutowych powinności łowiectwa polskiego. Z tej okazji uroczyście uczczono obchody 70-lecia istnienia Koła.

Udział w uroczystości wzięła Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska.

Obchody rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Anny w Sokołowie. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz kan. dr Jerzy Ławicki w koncelebrze z ks. proboszczem Markiem Czarcińskim.

Msza odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych KŁ Bażant w Gostyninie oraz KŁ Łoś w Gostyninie. W kościele życzenia oraz pamiątkowy upominek KŁ Bażant złożył Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński

Druga część uroczystości kontynuowana była w domu weselnym Korona w Gostyninie, przy akompaniamencie Zespołu Sygnalistów Łowieckich imienia Marcina Kamińskiego w Płocku.

Na wstępie Prezes Koła Łowieckiego Bażant Pan Łukasz Redełkiewicz przybliżył historię oraz działalność Koła, a następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Wicestarosta Gostynińskiego Pani Maria Wróblewska, Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Kalinowski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku Pan Marek Zaborowski wraz z Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Zarządzie Głównym Pan Tomasz Guziak, Przedstawiciele Nadleśnictwa Gostynin z Panem Jackiem Liziniewiczem na czele, przedstawiciele KŁ Łoś z Prezesem Krzysztofem Wernikiewiczem.

Wicestarosta przekazała na ręce Prezesa Koła szczere uznanie dla dotychczasowego dorobku i życzenia dalszej, równie owocnej oraz pełnej zaangażowania działalności na rzecz łowiectwa, aby wykonywana działalność ciągle ukierunkowana była dla dobra polskiego łowiectwa i pięknej przyrody, z której zasobów korzystać będą przyszłe pokolenia. Jednocześnie pogratulowała zachowania bogatych tradycji i kultury łowieckiej.

Zaproszeni goście złożyli na ręce prezesa KŁ Bażant Łukasza Redełkiewicza upominki.

Ponadto Koło zostało odznaczone przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Głównym PZŁ srebrnym medalem zasługi łowieckiej, a czterech członków Koła Bażant Leszek Pieniążek, Edward Dryńkowski, Kamil Bobowski i Bartosz Kryska zostali odznaczeni medalami zasługi łowieckiej.

Uroczystość zwieńczył Bal myśliwski.

 

Zdjęcia: Koło Łowieckie "Bażant"

 

 

DSC 0041DSC 0053DSC 0131DSC 0319DSC 0202DSC 0307DSC 0472

01

 

W dniu 22 listopada 2023r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie przy ulicy Ozdowskiego 1a, odbył się  „dzień otwarty” ośrodka.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy otworzył przede wszystkim swoje podwoje  dla odwiedzających, poszukujących ciekawego miejsca dla siebie lub swoich bliskich. Podopiecznymi PŚDS mogą zostać  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami,  które nie mają alternatywy  na swój wolny czas, a także  chcący  poznać ciekawych ludzi. Na spotkanie  z podopiecznymi oraz odwiedzającym  zostali zaproszeni także Starosta Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska, którzy z wielką przyjemnością odwiedzili placówkę.
Pani Dyrektor Monika Kuźnicka zaprezentowała specyfikę pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30 i są bezpłatne.  Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową zapewniony jest transport. Ponadto w ramach oferowanych usług, uczestnicy otrzymują jeden ciepły posiłek a także wsparcie psychologa. Wykwalifikowani terapeuci prowadzą dla podopiecznych zajęcia usprawniające ruchowo z rehabilitantem. Uczestnicy w poszczególnych sekcjach mogą odkrywać bądź rozwijać swoje pasje. Dostępne są pracownie: muzyczno-teatralna, komputerowa, ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, krawiecko-hafciarska i kulinarna. Odwiedzający zostali oprowadzani przez Panią Dyrektor po wszystkich pomieszczeniach i przekonali się, że podopieczni PŚDS są z terenu Powiatu Gostynińskiego.

Podopieczni placówki z entuzjazmem,  pomimo dzielącej ich niekiedy odległości z niesłabnącym zaangażowaniem tworzą wspólnotę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, dobrze się tam czują i wiedzą,  iż mogą liczyć na pomoc, rodzinną atmosferę a także przekonują się, iż  w każdym wieku warto w siebie inwestować.

Na zakończenie dnia otwartego przybyli goście, obejrzeli prezentację multimedialną z ostatnich działań oraz wyjazdów, które odbyli podopieczni a były to min: wyjazd do Państwowego Zespołu  Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, wyjazd do Teatru Dramatycznego in. Jerzego Szaniawskiego w Płocku czy wycieczka do Pragi wspólnie z uczestnikami z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz DPS.

Jeśli jesteś zainteresowany pobytem bliskiej Ci osoby w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (24 369-69-70)

 

02

03

04

05

06

07

 

09

11

13

14

15

16

 

 

 

 11

Na zaproszenie Dyrektor Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie Pani Urszuli Ambroziak-Bereszczyńskiej w dniu 20.11.2023r Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski wraz z Wicestarostą Marią Wróblewską  uczestniczyli  w finale obchodów Roku Aleksandra Fredry. Spotkanie poświęcone twórczości wielkiego komediopisarza epoki romantyzmu realizowane zostało w cyklu „Zbliżenia”, którego ideą jest przybliżenie licealistów oraz środowiska szkolnego do świata artystycznego i naukowego.

Miesiąc wcześniej wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku brali udział w spektaklu ”Damy i Huzary” w reż. Andrzeja Szustera. Po przedstawieniu, zwieńczonym wspólną fotografią z aktorami, odbyło się spotkanie z dyrektorem Markiem Mokrowieckim, który przedstawił historię Teatru Dramatycznego w Płocku, zachęcając do korzystania z proponowanej oferty kulturalnej i ogłosił – po konsultacji z polonistami - konkurs pod patronatem Teatru Dramatycznego na najlepszą recenzję spektaklu w którym wzięli udział uczniowie z naszego liceum

W dniu 20.11.2023r na Sali gimnastycznej Liceum, przybyli goście mogli zwiedzić  wystawę  dotyczącą twórczości Aleksandra Fredry przygotowaną przez nauczycieli oraz uczniów. Następnie Pani Dyrektor Urszula Ambroziak-Bereszczyńska dokonała rozstrzygnięcia konkursu, tj. I miejsce zajął Jakub Gutkowski, II miejsce Igor Adamczyk, III miejsce Maria Maślankowska, wyróżnienia otrzymali Kinga Augustyniak oraz Filip Szczypawka. Nagrody w imieniu Powiatu Gostynińskiego wręczył Starosta Arkadiusz Boruszewski, wraz z Wicestarostą Marią Wróblewską, w imieniu Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, Leszek Skierski kierownik Działu Promocji i Marketingu wraz z Anną Kicińską. Wśród zaproszonych gości był także  pan Janusz  Majchrzak, dyrektor płockiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, były absolwent liceum, który pogratulował młodzieży wspaniałych prac oraz podziękował za zaproszenie

Uroczystość zakończył bardzo ciekawy wykład profesora Wiesław Rzońcy z Katedry Romantyzmu Uniwersytetu Warszawskiego na temat życia oraz twórczości Aleksandra Fredry.

 

01

 

02

 

03

04

05

06

07

08

09

10

 

 

 

 

01

 

Dzień 21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w sposób szczególny pracowników socjalnych.

Pragnąc podkreślić i zaakcentować wyjątkową pracę, jaką wykonują każdego dnia Pracownicy Socjalni z terenu powiatu gostynińskiego zorganizowano spotkanie, podczas którego Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego Katarzyna Osowicz-Szewczyk wraz z Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską podziękowali za pełne wyrzeczeń, poświęcenia i zaangażowania odpowiadanie na wołanie ludzi będących w potrzebie. Wręczone zostały dyplomy pamiątkowe dla kierowników jednostek podległych Powiatu Gostynińskiemu: Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie Januszowi Brudnowskiemu, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie Rafałowi Cicholcowi, Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie Monice Kuźnickiej oraz Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie Łukaszowi Ciesielskiemu.

Wszystkim obecnym Pracownikom Socjalnym w gronie których znaleźli się Kierownicy jak i Pracownicy jednostek z terenu powiatu gostynińskiego świętujących tego dnia, życzono wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień trudnej i odpowiedzialnej pracy przynosił poczucie dobrze spełnionego obowiązku i motywację do podejmowania i osiągania nowych celów, a wykonywana praca dawała wszystkim zgromadzonym jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności i życzliwości.

 

02

03

04

05

06

07

09

10

 

 

21 listopada