Informacje Powiatowe

 

IMG 3721We wtorek 7 maja o godz. 11.00 w sali obrad Rady Powiatu Gostynińskiego odbyła się I sesja nowo wybranej Rady Powiatu.Sesję poprzedziła Msza Św. w Kościele św., Marcina w intencji radnych Powiatu Gostynińskiego. Otwarcia sesji dokonał– najstarszy wiekiem radny senior Marian Pagórek.Po zaprzysiężeniu 17 radnych VII Kadencji Rady Powiatu Gostynińskiego ustalono porządek obrad I Rady Powiatu Gostynińskiego, a następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie:
– wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego,
– wyboru Starosty Gostynińskiego.
– wyboru Wicestarosty Gostynińskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

- wyboru kolejno trzech członków Zarządu Powiatu Gostynińskiego

Na Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego wybrano Mariana Pagórka.

Na Starostę Gostynińskiego został wybrany Andrzej Krzewicki.

Wicestarostą Gostynińskim został Grzegorz Geisler.

Członkami Zarządu Powiatu zostali: Teresa Pawlak, Adam Waloch, Paweł Pilichowicz.

DSC 0643

DSC 0642

IMG 3730

IMG 3740

IMG 3742

IMG 3747

IMG 3750

IMG 3751

IMG 3758

IMG 3764

IMG 3777

IMG 3784

IMG 3792

IMG 3794

IMG 3814

IMG 3817

IMG 3819

IMG 3822

IMG 3850

IMG 3856

IMG 3862

IMG 3887

IMG 3894

IMG 3911

IMG 3918

IMG 3926

IMG 3960

 

IMG 3966

IMG 4038

 

 

ASF 1ASF 2ASF 3

matury 2024

bezp ruchu drogow 2024

       

   W dniu 3 Maja 2024r. w 233 rocznicę uchwalenia przez Sejm Konstytucji 3 Maja, Wicestarosta Maria Wróblewska wraz z Panem Ireneuszem Zającem Przewodniczącym Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Gostyninie, złożyli uroczyście wiązanki pod pomnikiem Jana Pawła II w Gostyninie. Następnie delegacja udała się pod pomnik straconych przez Hitlerowców 10 Mieszkańców Gostynina i oddała im cześć a także złożyła kwiaty. Następnie Wicestarosta Maria Wróblewska wraz z Ireneuszem Zającem udali się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gostyninie, gdzie złożono uroczyście kwiaty pod popiersiem pierwszego marszałka Polski. 

        Należy pamiętać, iż uchwalony przez Sejm akt jakim była Konstytucja 3 Maja, była pierwszym w nowożytnej Europie i drugim  na świecie aktem prawnym opisującym w 11 artykułach  ustrój prawny Rzeczypospolitej, zasady funkcjonowania społeczeństwa i państwa oparte na koncepcji demokratyzacji stosunków społecznych. Uregulowano organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11