Informacje Powiatowe

 

IMG 2196 1024x768

PROJEKT WSPÓŁPRACY „MAZOWIECKIE MAZURY – ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI NA OBSZARACH LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI I LGD AKTYWNI RAZEM”

23 października 2023 r. w hotelu „Pan Tadeusz” w Serocku odbyła się konferencja podsumowująca efekty dwuletniego projektu współpracy pomiędzy Lokalną Grupą Działania Aktywni Razem i Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyński z udziałem przedstawicieli wodniackiej branży turystycznej, samorządów położonych nad wodami Mazowsza, Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i młodzieży kształcącej się w kierunku turystycznym.

Projekt obejmował realizację szeregu działań inwestycyjnych, organizację spływu kajakowego Narwią i Wisłą z Jeziora Zegrzyńskiego na Jezioro Włocławskie, przygotowanie przewodnika dla wodniaków oraz promocję i nawiązywanie współpracy na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Mazowszu.

Za cel projektu postawiliśmy sobie poprawę warunków dla rozwoju turystyki na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD Aktywni Razem poprzez realizację działań infrastrukturalnych i promowanie obszarów przy współpracy obu Lokalnych Grup Działania.

Zrealizowane działania:

  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej między Zegrzem a Jadwisinem i zagospodarowanie terenu w Zegrzu (LGD Zalew Zegrzyński)
  • Utworzenie miejsca informacji i obsługi turystycznej w Gorzewie nad jeziorem Białym (LGD Aktywni Razem)
  • Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej – pięciu pomostów nad jeziorami i rzekami Pojezierza Gostynińskiego: rekreacyjny nad stawem w Starym Kamieniu, gm. Gąbin, dwa pomosty dla kajakarzy wraz z altanami nad rzeką Skrwą Prawą w miejscowościach Parzeń Janówek i Kłobukowo Patrze, gm. Brudzeń Duży, rekreacyjny nad jeziorem Bratoszewo, m. Gostynin, dla jachtów nad Wisłą w porcie w Nowym Duninowie, gm. Nowy Duninów (LGD Aktywni Razem)
  • Opracowanie przewodnika dla amatorów turystyki wodnej
  • Organizacja spływu kajakowego i promocja szlaku kajakowego
  • Organizacja konferencji podsumowującej i inicjującej dalszą współpracę

W imieniu LGD Aktywni Razem w szczególności dziękuję za przybycie tego śnieżnego dnia na teren LGD Zalew Zegrzyński przedstawicielom samorządów z terenu objętego naszym działaniem: Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Starostwa Powiatowego w Płocku, Miasta Gostynina, Gminy Brudzeń Duży, za aktywny udział w konferencji oraz wkład w pracę warsztatową służącą wypracowaniu wspólnego stanowiska uczestników konferencji.

A. Żukowska

Źródło: https://aktywnirazem.pl/7553/projekt-wspolpracy-mazowieckie-mazury-rozwoj-turystyki-i-rekreacji-na-obszarach-lgd-zalew-zegrzynski-i-lgd-aktywni-razem/#more-7553

IMG 2123 1024x768IMG 2147 1024x768IMG 2152 1024x768IMG 2239 1024x768

2                           

W dniu 15.12.2023r., Komendant Hufca ZHP w Gostyninie Sylwia Justyńska, Kwatermistrz Rafał Justyński, Drużynowa Zuzanna Janiszewska przekazali  Staroście Gostynińskiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu, Betlejemskie Światło Pokoju .
        W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane w Polsce pod hasłem: „Czyńmy pokój”. W czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna,  gdy niepokój, lęk oraz obawy towarzyszą wielu ludziom, akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów. Od dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju, zawitało też do Starostwa Powiatowego w Gostyninie, za co serdecznie dziękujemy.

 

145

Przedświąteczny czas obfituje w miłe spotkania przy wigilijnym stole. W dniu 13.12.2023r. w restauracji „Porto” na zaproszenie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie Pana Łukasza Ciesielskiego, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym pracowników, podopiecznych oraz gości Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zebrani rozpoczęli od wspólnego kolędowania. Następnie uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w imieniu wszystkich podopiecznych oraz pracowników złożyła serdeczne życzenia świąteczne. Po oficjalnych życzeniach zebrani podzielili się tradycyjnie opłatkiem, aby w dalszej części zasiąść do wspólnego posiłku.  Ważnym elementem spotkania opłatkowego dla uczestników WTZ,były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył prezenty. Na spotkaniu wigilijnym nie mogło zabraknąć wystawy świątecznego rękodzieła tworzonego przez podopiecznych, które od  lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego i nie tylko.

 

1

 

                                        2

 

                                        3

 

                                       46

1

 

        W dniu 13.12.2023r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyninie wraz z zaproszonymi gośćmi. Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek. Wśród zaproszonych byli: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Prezes Zarządu Inicjatywy dla Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Janusz Brudnowski, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Łukasz Ciesielski, Krzysztof Romanowski-członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta.
       Zebrani rozpoczęli uroczystość od wspólnego kolędowania, by następnie oddać głos Pani Przewodniczącej Alicji Lewandowskiej, która bardzo serdecznie powitała przybyłych gości, członków oraz przyjaciół. Następnie uczestnicy opowiadali o tradycjach, zwyczajach świątecznych i zaśpiewali wspólnie kolędy. Po oficjalnych życzeniach zebrani podzielili się opłatkiem, aby w dalszej części zasiąść do wspólnego posiłku. Ważnym elementem spotkania opłatkowego, było wspólne kolędowanie z Marysią Romanowską, która wraz z akompaniamentem Filipa Szczypawki, wystąpiła w repertuarze kolęd, pastorałek oraz piosenek świątecznych. Na spotkaniu wigilijnym goście  mogli obejrzeć rękodzieło świąteczne, wykonane przez lokalnego artystę Pana Stanisława Augustyniaka oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego i nie tylko.

 

2

 

                                    2a

                                     6

                                           9

10

                                                     

                                              

Informacja.png