Informacje Powiatowe

01

W ramach projektu "Folkowe granie i śpiewanie na Dzień Seniora" w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbył się koncert Grupy Etno Duet „Sansevieria”.  Na obchody zaproszeni zostali również Starosta Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska, którzy złożyli wszystkim Seniorom serdeczne życzenia, a organizatorom pogratulowali organizacji wspaniałego wydarzenia. Gościnnie wystąpił Ludowy Zespół Wierzchosławiczanki . Wszyscy obecni wspaniale się bawili a dodatkowo w ramach promocji Profilaktyki Raka piersi, Ambasadorki  Profilaktyki Różowy Patrol ze stowarzyszenia „Kobiety w Centrum Region Mazowsze -oddział Gostynin”,  informowały oraz instruowały  przybyłe Panie jak profilaktycznie badać piersi.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski. 

02

03

IMG 4087

 

Trwają prace na inwestycji pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1429W "Gostynin-Osowia-Modrzew”. Planowany zakres prac obejmuje dwa odcinki o łącznej długości 2,8 km.
W zakres robót wchodzi poszerzenie jezdni do 5m oraz pobocza. Łączny koszt inwestycji to 2 214 400 zł.

 

 

IMG 4118IMG 4155IMG 4157IMG 40881

01

 

W dniu 23 listopada  2023r odbyła się LVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 

Rada Powiatu przyjęła informacje:

Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych,

podjęła uchwały:

 

  1. Nr LVI/310/2023 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
  2. Nr LVI/311/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  3. Nr LVI/312/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47 oznaczonej jako działka numer 3624/15 wraz z lokalem użytkowym oraz niezbudowanej nieruchomości, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47, oznaczonej jako działka numer 3624/34, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego a także ustanowienie służebności na działkach numer 3624/33 i 3624/18.
  4. Nr LVI/313/2023 w sprawie skargi z dnia 25 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesionej przez Wójta Gminy Gostynin na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr LIII/303/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 1466W Gostynin – Legarda – Rogożewek w kilometrażu od 0+000 do 3+117 km kategorii drogi powiatowej.
  5. Nr LVI/314/2023 w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
  6. Nr LVI/315/2023 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
  7. Nr LVI/316/2023 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LV/307/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  8. Nr LVI/317/2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  9. Nr LVI/318/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

 

Plakat Konkursowy poprawiony 1

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

pdf    KARTA ZGŁOŚZENIA DO KONKURSU

 pdf   OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

 pdf   REGULAMIN KONKURSU

 

Odpowiedź PPIS w Gostyninie inf. dot. wodociągu Szczawin K. ZarządzPPIS w Gostyninie inf. dot wodociągu Suserz Zarządz