Informacje Powiatowe

Szanowni Państwo!
 
W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o udostępnienie komunikatów stanowiących załącznik do niniejszego pisma na Państwa stronie internetowej lub w inny przyjęty sposób, w celu rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród przedsiębiorców.
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotyczy: zaproszenia na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 
Szanowni Państwo!
 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych
na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące „Opłat za korzystanie ze środowiska”, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26.
W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie komunikatu stanowiącego załącznik do niniejszego pisma na Państwa stronie internetowej lub w inny przyjęty sposób, w celu rozpowszechnienia przedmiotowej informacji wśród przedsiębiorców.
 
Załączniki:
 
 
 
 
 
 
 

IMG 0014

W dniu 18 stycznia 2024r odbyła się LVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023

podjęła uchwały:

  1. Nr LVIII/326/2024  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczenia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na okres dłuższy niż 3 lata.
  1. Nr LVIII/327/2024 w sprawie uchwalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.
  2. Nr LVIII/328/2024 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
  1. Nr LVIII/329/2024  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.

IMG 0078

161. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

            22 stycznia br.  przy Pomniku Powstańców Styczniowych w Gaśnem odbyły się obchody 161. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego. Przedstawiciele władz samorządowych, szkół, stowarzyszeń, organizacji oddali hołd Powstańcom Styczniowym poprzez  modlitwę za poległych, złożenie kwiatów i zapalenie światła pamięci.

Powiat Gostyniński reprezentowali w uroczystościach : Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk oraz Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Jacek Nowicki.

    Biuro ds. Zarządzania  Kryzysowego i Bezpieczeństwa

 

IMG 0091

IMG 0093

IMG 0094

IMG 0097

IMG 0101

IMG 0107

IMG 0112

IMG 0121

IMG 0124

IMG 0125

 

 

 

 

IV edycją Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 

Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia dostępne są pod linkiem:

 

 https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/aktualnosci/startuje-iv-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich,79588

plakat kgw IV edycja siec

 

DO POBRANIA

Rgulamin IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 pdf