Informacje Powiatowe

IMG 6687

 

W dniu 3 lipca 2024r., Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Wicestarosta Gostyniński Grzegorz Geisler przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Kijek, podpisali umowę z Gminą Szczawin Kościelny reprezentowaną przez Wójta Gminy  Szczawin Kościelny Barbarę Stępniak i Skarbnika Gminy Szczawin Kościelny Małgorzatę Salamandra. Umowa dotyczy udzielenia przez Gminę Szczawin Kościelny dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej 1421W Reszki – Guzew” w miejscowości Staw. Wartość udzielonej dotacji to 30 000,00zł. Wartość zadania wynosi 478 483,28 zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 239 241,64 zł

 

IMG 6655

IMG 6657

IMG 6658

IMG 6662

IMG 6664

IMG 6666

IMG 6668

IMG 6671

IMG 6673

IMG 6676

IMG 6682

IMG 6683

IMG 6685

 

0x480

Samorząd Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza właścicieli zabytków z obszaru województwa mazowieckiego, do zapoznania się z zasadami IV edycji konkursu "Renowacja Roku Zabytków Mazowsza". Tytuł renowacji roku mogą otrzymać zabytki w dwóch kategoriach: obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków.

  1

 

       W dniu 29.06.2024r. Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, powitał wszystkich licznie przybyłych uczestników rajdu. Zauważył że są w wśród nich rowerzyści nie tylko z Powiatu Gostynińskiego ale również z Gąbina, Plocka, Żychlina oraz Łowicza. Rajd w tym roku odbywał się  pod hasłem "Rodzinnie, zdrowo, rowerowo wśród jezior i lasów Pojezierza Gostynińskiego". Uczestnicy rajdu po rejestracji w doskonałych humorach, wyruszyli z parkingu Starostwa Powiatowego w Gostyninie w trasę przebiegającą po malowniczych terenach pojezierza gostynińskieg:  Gostynin – Gaśno – Legarda - Kruk – Gorzewo Stanica Harcerska– Marianów - Białe – Klusek – Budy Lucieńskie - Miałkówek – Lucień - Gorzewo OSP. Rajd zgromadził różne grupy wiekowe uczestników, od najmłodszych kilkunastoletnich dzieci  po statecznych Seniorów oraz rowerzystów zrzeszonych w klubie turystyki kolarskiej BeneqTeam z Płocka, MUKS Tandem Gąbin z Gąbina lub KTK Szprycha w Łowiczu.

          Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, podziękował szczególnie uczestnikom rajdu, którzy zechcieli skorzystać z propozycji aktywnego spędzenia czasu. Podziękował również służbom oraz pracownikom za organizację tej ważnej dla lokalnej społeczności imprezy rowerowej, organizowanej przez Starostwo Powiatowe po raz czwarty. Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki słowa wdzięczności skierował do sponsorów, podkreślając wolę współpracy oraz ofiarność, która przyczyniła się do zebrania dużej ilość sympatyków tego wydarzenia.

Dziękujemy bardzo:

 • Pani Zuzannie Wojtalewicz-Kunkel oraz Panu Adrianowi Wojtalewiczowi, właścicielom Restauracji Bajka z Gostynina, za pyszną żołnierską grochówkę oraz słodkie desery dla wszystkich uczestników rajdu
 • Panom Zbigniewowi i Tomaszowi Janckim właścicielom Hurtowni spożywczej TOMEX-MAX s.c z Gostynina za słodycze oraz napoje dla uczestników rajdu.
 • Firmie KELLANOVA z Kutna za chipsy PRINGELS dla uczestników rajdu

Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, składa również specjalne podziękowania skierowane  do instytucji zabezpieczających rajd:

Dziękujemy:

 • Kierownikowi Powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego Panu Jackowi Nowickiemu, który w sposób profesjonalny dbał o bezpieczeństwo uczestników rajdu.
 • Pracownikom Działu Promocji Starostwa Powiatowego w Gostyninie wraz z Naczelnikiem Tomaszem Lewandowskim oraz pracownikowi Działu Organizacyjnego Panu Kamilowi Życińskiemu za pomoc przy wytyczeniu ciekawej trasy oraz za aktywny udział u rajdzie.
 • Policjantom z formacji ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, którzy w sposób profesjonalny czuwali nad bezpieczeństwem uczestników rajdu.
 • Radnej Gminy Gostynin Pani Zuzannie Baranowskiej-Lemmen oraz Strażakom z OSP Lucień za profesjonalne zabezpieczenie rajdu.
 • Prezesowi OSP w Gorzewie Stanisławowi Torno oraz Strażakom z OSP Gorzewo za udostępnienie remizy i terenu OSP oraz za aktywną pomoc przy organizacji rajdu.

Dziękujemy również:

 • Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Panu Adamowi Struzikowi za objęcie rajdu Patronatem Honorowym oraz ufundowaniu gadżetów odblaskowych.
 • Radnemu Powiatu Gostynińskiego Panu Adamowi Walochowi za ciekawe prelekcje historyczne przy miejscach pamięci znajdujących się na drodze rajdu.
 • Radnemu Gminy Gostynin Panu Piotrowi Lemańskiemu za współpracę podczas organizacji rajdu.
 • Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gostynin Panu Jarosławowi Borczyńskiemu za prelekcję o walorach lasów znajdujących się na terenie powiatu gostynińskiego, za gadżety oraz prezenty dla uczestników rajdu oraz możliwość postoju podczas przejazdu w Gajówce Kruk.
 • Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyninie za prelekcję dla uczestników rajdu.

Pierwszym przystankiem na mapie rajdu był postój pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców Powiatu Gostynińskiego w lesie Kraśnica, gdzie odbyła się  prelekcja historyczna wygłoszona dla uczestników rajdu  przez Pana Adama Walocha. Starosta  Gostyniński Andrzej Krzewicki, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbietą Kijek oraz Radny Powiatu Gostynińskiego Adam Waloch, oddali hołd pomordowanym oraz zapalili pamiątkowy znicz.

          Następnie po krótkim odpoczynku, uczestnicy udali się w dalszą trasę. Kolejnym przystankiem podczas rajdu był pomnik bitwy 1863r. ustawiony na mogile 49 powstańców z oddziału Józefa Łakińskiego, którzy zginęli 12 marca 1863r. Radny Powiatu Pan Adam Waloch wygłosił kolejną ciekawą prelekcję historyczną na temat pomordowanych powstańców. Uczestnicy rajdu mieli możliwość zadawania pytań. Starosta Gostyniński, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek oraz Radny Powiatu Gostynińskiego Adam Waloch w imieniu uczestników rajdu złożyli hołd pomordowanym oraz zapalili pamiątkowy znicz.

          Następnie uczestnicy rajdu przy zabezpieczeniu Policji, Straży, Biura Zarządzania Kryzysowego, ruszyli w dalszą podróż do Gajówki Kruk, gdzie gościnne progi otworzyli leśnicy z Nadleśnictwa Gostynin.
            Nadleśniczy Jarosław Borczyński wygłosił ciekawą pogadankę o historii powstania Lasów, różnorodności przyrody lasów pojezierza gostynińskiego oraz wilkach które zadomowiły się na naszym terenie.  Następnie   wspólnie z współpracownikami przeprowadził wśród uczestników konkurs wiedzy o lasach i nagrodził zwycięzców gadżetami reklamowymi. Po przerwie na posiłek regeneracyjny od sponsora i uzupełnienie wody, uczestnicy rajdu udali się w dalszą malowniczą trasę, pokonując kolejne kilometry.

          W OSP Gorzewo na uczestników rajdu czekał Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, który nagrodził wszystkich  pamiątkowym medalem za udział w IV Powiatowym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym.  Uczestnicy po trudach trasy mogli zjeść pożywną grochówkę oraz spróbować słodkości  ufundowanych  przez restaurację BAJKA z Gostynina. Mogli również skosztować kiełbaskę z ogniska przygotowanego przez Strażaków z OSP Gorzewo. Dziękujemy bardzo wszystkim za udział w rajdzie.

          

Kolejne relacje z rajdu wkrótce

         

 

1a

2

2a

3

4

4a

5

6

6a

7

8

9

10

11

11b

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

46

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

6667

68

67

70

7273

74

75

76

78

79

80

81

82

83

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

97

98

100101

102

103

104

105

107

108

109

110111112

113

114

114 2

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

143

144

145

146

147

148

150

151

153

155

156

157

159

160

 

 

 

 

 

60

          W dniu 29.06.2024r. podczas „IV Powiatowego Rodzinnego Rajdu Rowerowego”, uczestnicy odwiedzili okolice Gostynina, które były miejscem bitew związanych z powstaniem styczniowym oraz upamiętnienia zamordowania przez Niemców 42 Polaków podczas II Wojny Światowej.  Poza walorami zdrowotnymi uczestnicy mieli okazję poznać zasoby bogactwa historycznego Powiatu Gostynińskiego. Pierwszym przystankiem na mapie rajdu był postój pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanie 42 Polaków w lesie w Kraśnicy. W miejscu pamięci odbyła się prelekcja historyczna wygłoszona dla uczestników rajdu  przez Pana Adama Walocha, który przybliżył uczestnikom trudną historię II wojny światowej oraz zbrodni popełnionych na Polakach w tym czasie przez okupanta niemieckiego w naszym regionie. Masowe egzekucje niemiecka policja wykonywała wyłącznie pod osłoną nocy, w ukryciu, z dala od zabudowań i siedlisk, najczęściej w lasach. Pomimo starań sprawców, by popełniona przez nich zbrodnia nie ujrzała światła dziennego, mieszkańcy Gostynina o niej się dowiedzieli.

           Pan Adam Waloch podkreślił także, iż historia ta „wielka” narodowa i ta mała „regionalna”, jest częścią każdego z nas. Powinna być przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zapewnia łączność z przeszłością i korzeniami polskiego narodu. Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek oraz Radny Powiatu Gostynińskiego Adam Waloch, w imieniu uczestników rajdu oddali hołd pomordowanym oraz zapalili pamiątkowy znicz.

          Następnie po krótkim odpoczynku, uczestnicy udali się w dalszą trasę. Kolejnym przystankiem był pomnik upamiętniający 49 poległych  powstańców z oddziału Józefa Łakińskiego, którzy zginęli 12 marca 1863r. w największej bitwie powstania styczniowego w regionie. Tego dnia na stacjonujących na folwarku w Lucieniu uderzyły dwie kolumny Rosjan: pułkownika Burhardta z Kutna i majora Fenchawa z Płocka. Powstańcy wycofali się w stronę Gostynina i dalej Gaśna, gdzie zostali zepchnięci przez otaczających Rosjan, do lodowatej wody stawu Gaśno, gdzie 49 poniosło śmierć.

W miejscu skromnego krzyża po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stanął kamień z tablicą. Pomnik po zniszczeniu przez Niemców podczas wojny, został odbudowany z inicjatywy społeczeństwa miasta i powiatu Gostynin, w 100-lecie śmierci powstańców. Płyta pamiątkowa jest poświęcona także innym oddziałom powstańczym działającym na terenie powiatu gostynińskiego, w tym oddziałom Syrewicza, Orłowskiego, Oborskiego, Grosmana, Szumińskiego, Mieleckiego, Bechhiego. Pomnik zmodernizowano w 1998 roku. Autorem jest rzeźbiarz z Gostynina Tadeusz Biniewicz.

         Uczestnicy rajdu mieli możliwość wysłuchania ciekawostek historycznych oraz  zadawania pytań. Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek oraz Radny Powiatu Gostynińskiego Adam Waloch w imieniu uczestników rajdu złożyli hołd pomordowanym oraz zapalili pamiątkowy znicz. Serdecznie dziękujemy Radnemu Powiatu Gostynińskiego Panu Adamowi Walochowi za udział w rajdzie, ciekawe prelekcje historyczne oraz poświęcony czas.

615863

           63

64

666768706973717274767878

IMG 4403

W dniu 27 czerwca20 24r  odbyła się III Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego. Obradom przewodniczył Pan Marian Pagórek Przewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu przyjęła :

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2023.

Sprawozdanie z petycji.

podjęła uchwały:

 1. Nr III/15/2024 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
 2. Nr III/16/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2023 rok.
 3. Nr III/17/2024 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 4. Nr III/18/2024 w sprawie zmiany nazwy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie.
 5. Nr III/19/2024 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej na zlecenie Powiatu Gostynińskiego.
 6. Nr III/20/2024 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026.
 7. Nr III/21/2024 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LXI/338/2024 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LX/334/2024 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
 8. Nr III/22/2024 zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2024-2030.
 9. Nr III/23/2024 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2024