Informacje Powiatowe

            DSC 0610

 

            W dniu 24.04.2024r w Starostwie Powiatowym w Gostyninie,  podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Starostwa Powiatowego w Gostyninie”. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek a firmą YUXTA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 44/5-te piętro, 02-672 Warszawa, reprezentowaną przez Patryka Kowalskiego Project Managera, wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt. prawo zamówień publicznych.
         Takie rozwiązanie niesie za sobą niższe rachunki za prąd i większą niezależność energetyczną. Dzięki zastosowaniu paneli fotowaltaicznych, które będą zamontowane na budynku Starostwa Powiatowego ul. 3-Maja 43b ewentualne podwyżki nie będą aż tak odczuwalne.

DSC 0598DSC 0595

 

 

BR.0002.61.2024

Pan/Pani…………………………………

 

     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję LXI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek) o godz. 1200 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 1. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 1. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2023 rok.
 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2023.
 3. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podejmowanych działaniach kontrolnych na terenie powiatu w 2023 roku.
 4. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2023 rok.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2023.
 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LX/334/2024 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
 1. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 2. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 3. Zakończenie obrad.

                                  

                                                                          Z poważaniem

                         Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

                              Katarzyna Osowicz-Szewczyk

434596205 1153989272692510 3924724012286618902 n

Inwestycje zrealizowane w ostatnim okresie przez Powiat Gostyniński  i w trakcie realizacji:

,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1443W Pacyna -Osmolin”  w m. Osmolin gmina Sanniki. W zakres zadania wchodziło: wykonanie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Łączny koszt inwestycji wynosi 405 900,00zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w kwocie 324 720,00zł

 ,,Modernizacja dróg powiatowych nr 1419W Sierakówek – Sokołów” w m. Marianów Sierakowski gmina Gostynin i 1430W Szczawin Kościelny – Józefków gmina Szczawin Kościelny.

Łączny koszt inwestycji to 1 378 791,26 zł. Zadanie dofinasowanie Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 309 851,70zł.

„Modernizacja dróg powiatowych nr 1444W w miejscowości Pacyna i Luszyn gmina Pacyna oraz 1458W w miejscowości Sanniki i Sielce gmina Sanniki”.


Łączny koszt inwestycji wynosi 1 517 246,40. Zadanie dofinasowanie Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 486 901,47zł.

 „Modernizacja dróg powiatowych nr 1439W w miejscowości Skrzeszewy i Raków gmina Pacyna i 1455W w Czyżew i Barcik gmina Sanniki”.


Łączny koszt inwestycji to 1 417 351,37 zł. Zadanie dofinasowanie Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 346 483,80zł.

,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1401W Lipianki- Białe – Sędeń Duży w miejscowości Klusek i Białe gmina Gostynin, nr 1429W Gostynin  - Modrzew w miejscowości Kiełpieniec gmina Gostynin i Osowia gmina Szczawin Kościelny”.

Łączny koszt inwestycji to 4 347 792,77 zł. Zadanie dofinasowanie Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.140.755,02zł.

 

436837668 1101100404482182 1177228342590024519 n

 

434333351 982122626576762 4172723811231995016 n

434476624 844186574188799 6318357389907622440 n433023465 1198497601119625 8033626910982194703 n434201068 454540110472685 4428942253538261292 n

434525142 983411359437780 7338517864813283698 n

435053476 278835098636041 4104416633294905917 n

435329578 827839165410687 2666778245970619261 n

436753734 7979527492129291 5904246873288498335 n435140904 434343532515777 3418609861222937294 n436754622 457050553424846 1247684898790219368 n436765097 805411264347327 2949845020769862896 n436788718 1763237897494658 7923125049892646216 n