Informacje Powiatowe

Gramy dla Julka

             2

               W dniu 5.06.2024r. na sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XXXVI konkursie „Różnorodność przyrodnicza OBSZARÓW NATURA 2000”. Konkurs organizowany jest corocznie  dla uczniów przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie działania Oddziału Ligi Przyrody w Gostyninie.
          W spotkaniu uczestniczył Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki wręczając nagrody laureatom poszczególnych kategorii wiekowych. Podsumowując wydarzenie Starosta pogratulował wszystkim wykonania pięknych prac konkursowych i podziękował za udział w konkursie.
          W konkursie zostało  nagrodzonych 4 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie oraz 10 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie. W imieniu Burmistrza Miasta Gostynina nagrody wręczał radny miejski Stanisław Wróblewski, a w imieniu Wójta Gminy Gostynin – kierownik Referatu Promocji i Funduszy Pomocowych Paulina Toruniewska. Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gostyninie reprezentowała Pani Prezes Ewa Koprowicz.

 

 

1

5

 

4

 

6

7

 

8

 

1

                  W dniu 3.06.2024r. w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki, gościł artystę wielkiego formatu, rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza, tworzącego swoje największe dzieła w kamieniu. Pan Biniewicz przekuł marzenia i pasję w profesję, w której każda kolejna praca jest realizacją coraz to nowego wyzwania. Jego pracownia pełna jest nagród, statuetek, medali oraz podziękowań. Z pracami Pana Biniewicza Poczta Polska wydała serię znaczków pocztowych. Do jego pracowni przyjeżdżają wycieczki z całej Polski i nie tylko. Jednak Pan Tadeusz to bardzo skromny człowiek, który jest samoukiem. Pierwsze Swoje dzieło a była nim płaskorzeźba Bolesława Chrobrego stworzył z części marmurowej toaletki mamy. Wraz z upływem czasu artysta stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej. Powstają monumentalne rzeźby warte miliony, które zdobią nie tylko Gostynin i okolicę ale także miasta Polski, Europy oraz Świata. Postacie królów, neptuna, papieża i wiele innych zachwycają swoim dostojeństwem, powagą i pięknem oraz są atrakcją turystyczną np. Kowala i Helu. Pan Tadeusz aktualnie pracuje nad powstaniem rzeźby Piety Watykańskiej. Jak zdradził gość podczas rozmowy, na 7 lat do przodu ma zapewnioną pracę i nigdy się nią nie nudzi i nie zniechęca.

         Starosta Powiatu Gostynińskie Andrzej Krzewicki, pragnąc uhonorować osiągnięcia artysty, postanowił zgłosić Pana Tadeusza Biniewicza do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji Województwa Mazowieckiego w tych dziedzinach w kraju i na świecie. Pan Starosta wyraziła także uznanie dla twórczości artysty oraz ciężkiej pracy jaką wkłada autor w Swoje dzieła. Tadeusz Biniewicz zaprosił Pana Starostę Andrzeja Krzewickiego oraz Wicestarostę Grzegorza Geislera do odwiedzin w jego pracowni.

2

3

4

6

              DSC9775 

         Wydział Komunikacji w Gostyninie znajduje się przy ulicy 3 Maja 43B. Do obowiązków tego ważnego ogniwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie należy min: wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów, kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego, generowanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. W okresie od 27.05.2024 r. do 31.05.2024 r. w wydziale komunikacji odbyły się następujące działania. 

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 117 pojazdów,
 • wydano 124 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjeto i odnotowano 101 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 6 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i ubytych pojazdów są przygotowtwane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 60 szt.

Na bieżąco proawadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych. W danym okresie przygotowano i dostarczono 36 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 27 decyzji.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 25 praw jazdy,
 • wydano 4 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 13 profili kandydata na kierowcę i 4 profile kierowcy zawodowego,
 • wykonano 5 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przygotowano wniosek do Sądu Rejonowego w Gostyninie o przepadek 1 pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • rozliczono i przekazano operatorowi należną dopłatę z tytułu sprzedaży biletów ulgowych
  w miesiącu kwietniu 2024 roku,
 • wydano 1 zaświadczenie i 6 wypisów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • przesłano 11 osobom zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku 2 zażalenia na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu,

 

 

 

IMG 5285

W sobotę, 1 czerwca 2024 roku, nad Zalewem odbyły się zawody wędkarskie zorganizowane przez Koło Wędkarskie nr 108 w Gostyninie z okazji Dnia Dziecka. W wydarzeniu udział wzięły dzieci w wieku od 5 do 13 lat, podzielonych na trzy kategorie wiekowe: 5-7 lat, 8-10 lat oraz 11-13 lat.

O godzinie 9:00 rozpoczęła się rejestracja uczestników. Każde dziecko otrzymało numer startowy. Dzieci, pod okiem rodziców i dziadków z zapałem łowiły ryby, rywalizując o największy połów. Złowione ryby zostały zważona, a wyniki notowane przez sędziów.

Po zakończeniu zawodów odbyła się ceremonia wręczenia nagród. Najlepsi młodzi wędkarze w każdej kategorii wiekowej otrzymali puchary oraz upominki wędkarskie. Wszyscy uczestnicy zostali również nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami za udział. W imieniu Starosty Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego puchary i nagrody dla grupy wiekowej 11-13 lat wręczył Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Pan Adam Waloch.

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka były nie tylko doskonałą okazją do rywalizacji i zabawy, ale także do nauki wędkowania oraz spędzenia wspólnie czasu na świeżym powietrzu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie, aby kontynuować tę piękną tradycję.

IMG 5287

IMG 5289

IMG 5290

IMG 5292

IMG 5294

IMG 5298

IMG 5301

IMG 5311

IMG 5319

IMG 5322

IMG 5328

IMG 5335

IMG 5339

IMG 5352

IMG 5353

IMG 5359

IMG 5363