INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Szkółka rolkarska UKS Zwoleń-Team ogłasza nabór do grupy początkującej

PLAKAT nabór do sekcji 2021 2022

 
Zastanawiasz się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na jakie dodatkowe zajęcia zapisać swoje dziecko?
Już od 8 września 2021 r. rusza nabór do grupy początkującej "Uczniowskiego Klubu Sportowego ZWOLEŃ-TEAM", w której Twoje dziecko może nauczyć się lub rozwinąć swoje umiejętności jazdy na rolkach.

Prowadzimy zajęcia z podstaw jazdy rekreacyjnej po wrotkarstwo szybkie.
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 roku życia, które potrafią utrzymać się na rolkach.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla rodziców/opiekunów:
08 września 2021 r. /środa/ godz. 18:30
Miejsce: HALA MOSiR, ul. Kutnowska 7a /przy SP nr 5 w Gostyninie/

Uzupełniający nabór (drugie spotkanie informacyjne dla rodziców):
10 września 2021 r. /piątek/ godz. 18:30

_ _ _ _ _
Więcej na:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
fb: Uks Zwoleń-Team
 

Wydział komunikacji informuje

uwaga2

KOMUNIKAT w sprawie uruchomienia nowych kursów autobusowych

bus 427960 1920

 

 

Starosta Gostyniński informuje mieszkańców, że z dniem 1 września 2021r.  uruchomiono nowe kursy autobusowe w ramach dwóch linii komunikacyjnych:

1) Gostynin d.a. – Gostynin d.a. przez Górki, Białotarsk
2) Gostynin d.a. – Białe przez Kruk, Kruk(osiedle), Lucień, Miałkówek

Są to kolejne linie komunikacji publicznego transportu zbiorowego uruchomione dzięki staraniom władz i służb Powiatu  Gostynińskiego. Działania nasze w szczególności koncentrują się na zapewnieniu transportu dzieci do szkół, ale mamy również na względzie pozostałe grupy osób pragnących dotrzeć do urzędu czy placówki zdrowia. Mając świadomość, że dostępność komunikacyjna nie nie jest jeszcze w pełni satysfakcjonująca, będziemy podejmować wszelkie działania w celu jej poprawy.

 

ROZKŁAD JAZDY:

Dożynki Wojewódzkie 2021

111

Dnia 29 sierpnia br. w Muzeum Wsi Radomskiej 2021 w Radomiu odbyły się Dożynki Województwa Mazowieckiego - regionalne Święto Plonów będące wyrazem hołdu i podziękowania dla wszystkich rolników i mieszkańców wsi. Jak corocznie udział wzięła w nim delegacja Powiatu Gostynińskiego, której Przewodniczącym był Starosta Gostyniński Pan Arkadiusz Boruszewski.

Uroczystości rozpoczęły się formowaniem barwnego korowodu z wieńcami dożynkowymi i przemarszem do położonego w radomskim skansenie kościoła. Po mszy świętej odbyła się ceremonia dzielenia się chlebem. W tym roku, odmiennie niż zawsze ze względu na ograniczenia pandemiczne, częstowano uczestników małymi chlebkami. Kolejnymi atrakcjami dla gości były m. in. koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Wolanianki oraz Stowarzyszenia Kontrast z Pionek, wystawa maszyn rolniczych, projekcje filmów, stoiska kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych, a także konkursy i zabawy dla dzieci.

Powiat Gostyniński jako Powiatowi Starostowie Dożynkowi reprezentowali także Państwo Bożena i Stanisław Radeccy zam. w miejscowości Kunki gmina Szczawin Kościelny. Wspólnie prowadzą oni rodzinne, tradycyjne gospodarstwo rolne o ogólnej powierzchni 58,91 ha. Specjalizują się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja roślina to głównie uprawa zbóż i buraka cukrowego. Produkcja zwierzęca to hodowla żywca wołowego w tym krów mlecznych. Posiadają nowoczesny park maszynowy.

Pani Bożena pełniła przez wiele lat funkcję Sołtysa sołectwa Kunki – Gorzewo Kolonia, a małżonek Stanisław od roku 2018 jest radnym Rady Gminy Szczawin Kościelny oraz wieloletnim członkiem Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni w Glinojecku. Państwo Radeccy całe swoje życie poświęcają rolnictwu i rodzinie.

Wykonawcą tegorocznego Chleba Dożynkowego, podobnie jak w ubiegłych latach, był Pan Piotr Majewski – od 2001 r. właściciel piekarni w Pacynie. Wypiek pieczywa odbywa się tam w sposób tradycyjny na zakwasie, bez polepszaczy, w piecu węglowym, a gotowy produkt jest dostarczany m. in. na teren powiatów: Gostynin, Płock, Łowicz, Kutno.

Tegoroczny Wieniec Dożynkowy delegacji powiatowej wykonały członkinie Klubu Seniora w Szczawinie Kościelnym. Został on sporządzony metodą tradycyjną bez
używania sztucznych dodatków, z kłosów pszenicy, pszenżyta, jęczmienia oraz naturalnych
dodatków traw ziół i kwiatów. Przybrał kształt korony, na której szczycie wznosi się
kielich z hostią – symbole przychodzącego Jezusa Chrystusa. W koronie znajduje się
podobizna Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wyklejona z ziaren i
źdźbła trawy, symbolizująca rok 2021 - rok beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. U podnóża
korony chleb dożynkowy i winogron– symbol życia i owoc ciężkiej pracy.

Autor:

Katarzyna Brzozowska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

0001

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...