Informacje Powiatowe

Powiatowe Zaduszki strazackie 001

 

W niedzielę, 12 listopada, o godz. 14:00 w Kościele Parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca w Pacynie została odprawiona uroczysta Msza Święta – Powiatowe Zaduszki Strażackie. Podczas nabożeństwa wspominani byli druhowie strażacy, którzy zakończyli już swoją ziemską wędrówkę.

Udział we Mszy Świętej wzięli druhowie z Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gostynińskiego oraz poczty sztandarowe poszczególnych jednostek.

W uroczystości uczestniczyli Premier i Prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Wójt Gminy Gostynin Edmund Zieliński, Wójt Gminy Pacyna Krzysztof Woźniak, Zastępca Komendanta PSP w Gostyninie st. bryg. Andrzej Ledzion, b. Komendant PSP w Gostyninie Roman Kossobudzki, Prezes ZP ZOSP RP województwa mazowieckiego Karol Podleśny.

Mszę Świętą odprawili ks. Andrzej Rutkowski powiatowy kapelan strażaków PSP i OSP z terenu powiatu gostynińskiego, Andrzej Zakrzewski kapelan diecezjalny OSP, Andrzej Sałkowski sannicki kapelan oraz Zbigniew Ciechomski kapelan strażaków Dekanatu Sannickiego i jednocześnie gospodarz obchodów, Proboszcz Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Pacynie.

Zaduszki Strażackie to duchowe wsparcie, które jest strażakom bardzo potrzebne, ponieważ ich służba , często z narażeniem życia i zdrowia, wymaga siły i poświęcenia.

Zdjęcia: Parafia pw. św. wawrzyńca w Pacynie

 

Powiatowe Zaduszki strazackie 004Powiatowe Zaduszki strazackie 005Powiatowe Zaduszki strazackie 006Powiatowe Zaduszki strazackie 008Powiatowe Zaduszki strazackie 014Powiatowe Zaduszki strazackie 017Powiatowe Zaduszki strazackie 020Powiatowe Zaduszki strazackie 021Powiatowe Zaduszki strazackie 022Powiatowe Zaduszki strazackie 023Powiatowe Zaduszki strazackie 031

01

W dniu 13  listopada 2023 r. w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w  Płocku miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.  najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych.

Uroczystość została poprowadzona przez Pana Janusza Majchrzaka Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Pana Pawła Felczaka Zastępcę Dyrektora Delegatury w Płocku.  

W uroczystości z ramienia Powiatu Gostynińskiego udział wzięli:  Pani Maria Wróblewska – Wicestarosta Gostyniński oraz  Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego, a także Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Gostyniński w osobach Pani Izabeli Ewy  Sieradzkiej-Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie, Pani Urszuli Ambroziak-Bereszczyńskiej- Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie  oraz Pani Anny Majchrzak- Wicedyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pan Krzysztof Wiśniewski II Mazowiecki Wicekurator Oświaty przystąpił do wręczenia dyplomów uczniom, którzy wykazując się imponującymi osiągnięciami
w nauce otrzymali stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrowa otrzymało czworo uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych:

Zuzanna Żakieta – Uczennica klasy IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie,

Aleksandra Żakieta – Uczennica klasy III Technikum  Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Miłosz Ambroziak – uczeń klasy IV Liceum Ogólnokształcącego  w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie,

Łukasz Kiełbasa – uczeń klasy II Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Wyróżnieni uczniowie oprócz pamiątkowych dyplomów, otrzymali również upominki od władz Powiatu Gostynińskiego wręczone przez Panią Marię Wróblewską Wicestarostę Gostynińskiego oraz Panią Katarzynę Osowicz-Szewczyk Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego.

Uroczystość została uświetniona wspaniałym wstępem instrumentalnym w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku.

Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosiła Zuzanna Żakieta uczennica Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie dziękując za przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów i gratując innym wyróżnionym.

          Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane jest uczniowi szkoły ponadpodstawowej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale także ich szkół, nauczycieli i rodziców.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów !

02

03

04

05

06

07

08

 

 

 

105 ROCZNICA

01

 

Delegacja Powiatu Gostynińskiego z Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Katarzyną Osowicz-Szewczyk oraz Kierownikiem Biura  Zarządzania Kryzysowego i bezpieczeństwa Panem Jackiem Nowickim uczestniczyła w obchodach z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości. 11 listopada 1918 r,  po 123 latach zaborów, odrodziło się niepodległe państwo polskie. Dzień ten był świętowany wspólnie z mieszkańcami  również w Powiecie Gostynińskim. Upamiętnienie rozpoczęto od  złożeniem kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym Św. Jakuba w Gostyninie.  Następnie  przed południem, uczestniczono we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Ks. Kan. Krzysztof Wojciech Jończyk. Proboszcz Parafii pw. Św. Marcina w Gostyninie.  We mszy brały udział: władze samorządowe, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy Ziemi Gostynińskiej.

Po liturgii miał miejsce przemarsz ulicami Gostynina, od Pomnika Św. Jana Pawła II, przez ul. Floriańską, Wojska Polskiego i Legionów, do pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożono również pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych w Gaśnem.

 

02

 

04

05

 

06

07

08

09

11

 

13

14

15

 DSC2188

 

W dniu 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Gostyninie zebrała się Komisja w sprawie oceny prac – fotografii przedstawionych przez uczniów szkół z terenu powiatu gostynińskiego w XII edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Przyroda gostynińska w obiektywie”, organizowanego przez Starostę Gostynińskiego.

Do konkursu złożonych zostało 86 fotografii, wykonanych przez 37 uczniów.

W kategorii – Szkoły podstawowe klasy I – IV wpłynęły 22 zdjęcia wykonane przez 10 autorów. Laureatami w tej kategorii zostali:

I miejsca – Hanna Tomaszewska za zdjęcie „Aleje wierzb mazowieckich”,

II miejsca – Magdalena Wilińska za zdjęcie „Mak”

III miejsca – Zuzanna Tomaszewska za zdjęcie „Dolina Skrwy Lewej”.

Wyróżnienia przyznano: Karolowi Woźniakowi za zdjęcie „Motyl”, Ksawierowi Jendrzejewskiemu za zdjęcie „Żuk leśny” oraz Julii Wichrowskiej za zdjęcie „Las”.

W kategorii – Szkoły podstawowe klasy V - VIII spośród 18 autorów, którzy złożyli 44 zdjęcia Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsca – Oliwię Witczak za zdjęcie „Kłos”,

II miejsca – Lenę Katarzynę Kiełbasa za zdjęcie „Słońce w lesie”,

III miejsca – Antoniego Szczepańskiego za zdjęcie „Poranne rozmyślania”.

W tej kategorii wyróżnienia przyznano: Wiktorii Dymczak za zdjęcie „Rezerwat Przyrody Dybanka”, Szymonowi Jasińskiemu za zdjęcie „Żniwa”, Antoniemu Łompieś za zdjęcie „Dolina Przysowy”, Alicji Krawczewskiej za zdjęcie „Nad stawem” oraz Mai Miler za zdjęcie Wśród bluszczu – kowal bezskrzydły”.

W kategorii – Szkoły ponadpodstawowe spośród 9 autorów, którzy złożyli 20 zdjęć Komisja konkursowa wytypowała następujących laureatów:

I miejsca – Martę Majewską za zdjęcie „Wyprawa w nieznane”,

II miejsca – Marię A. Maślankowską za zdjęcie „Na przekór wszystkiemu”,

III miejsca – Julię Złotowską za zdjęcie „Łabędzie nieme”.

Wyróżnienia przyznano: Małgorzacie Dylik za zdjęcie „Zachód słońca”, Nikoli Olejniczak za zdjęcie „Bratoszewo” oraz Łukaszowi Kiełbasa za zdjęcie „Las – jezioro w Olszynie”.

O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ze względu na wysoki poziom prac zaprezentowanych przez uczniów kategorii „Szkoły podstawowe klasy V – VIII” Komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch dodatkowych nagród wyróżnienia w tej kategorii.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

 DSC2191