Informacje Powiatowe

Plakat Konkursowy poprawiony 1

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

pdf    KARTA ZGŁOŚZENIA DO KONKURSU

 pdf   OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

 pdf   REGULAMIN KONKURSU

 

01

 

W dniu 23 listopada  2023r odbyła się LVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

 

Rada Powiatu przyjęła informacje:

Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych,

podjęła uchwały:

 

  1. Nr LVI/310/2023 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
  2. Nr LVI/311/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
  3. Nr LVI/312/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47 oznaczonej jako działka numer 3624/15 wraz z lokalem użytkowym oraz niezbudowanej nieruchomości, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47, oznaczonej jako działka numer 3624/34, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego a także ustanowienie służebności na działkach numer 3624/33 i 3624/18.
  4. Nr LVI/313/2023 w sprawie skargi z dnia 25 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesionej przez Wójta Gminy Gostynin na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr LIII/303/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 1466W Gostynin – Legarda – Rogożewek w kilometrażu od 0+000 do 3+117 km kategorii drogi powiatowej.
  5. Nr LVI/314/2023 w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
  6. Nr LVI/315/2023 w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
  7. Nr LVI/316/2023 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LV/307/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  8. Nr LVI/317/2023 zmieniająca Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  9. Nr LVI/318/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

 

DSC 0447

 

W tak piękny jubileusz, jaki Koło Łowieckie „Bażant” w Gostyninie świętowało w dniu 18 listopada 2023 roku, wpisane są chlubne dokonania, wynikające z realizacji statutowych powinności łowiectwa polskiego. Z tej okazji uroczyście uczczono obchody 70-lecia istnienia Koła.

Udział w uroczystości wzięła Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska.

Obchody rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Anny w Sokołowie. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz kan. dr Jerzy Ławicki w koncelebrze z ks. proboszczem Markiem Czarcińskim.

Msza odbyła się z udziałem pocztów sztandarowych KŁ Bażant w Gostyninie oraz KŁ Łoś w Gostyninie. W kościele życzenia oraz pamiątkowy upominek KŁ Bażant złożył Wójt Gminy Gostynin Pan Edmund Zieliński

Druga część uroczystości kontynuowana była w domu weselnym Korona w Gostyninie, przy akompaniamencie Zespołu Sygnalistów Łowieckich imienia Marcina Kamińskiego w Płocku.

Na wstępie Prezes Koła Łowieckiego Bażant Pan Łukasz Redełkiewicz przybliżył historię oraz działalność Koła, a następnie głos zabrali zaproszeni goście:

Wicestarosta Gostynińskiego Pani Maria Wróblewska, Burmistrz Miasta Gostynina Pan Paweł Kalinowski, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Płocku Pan Marek Zaborowski wraz z Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Zarządzie Głównym Pan Tomasz Guziak, Przedstawiciele Nadleśnictwa Gostynin z Panem Jackiem Liziniewiczem na czele, przedstawiciele KŁ Łoś z Prezesem Krzysztofem Wernikiewiczem.

Wicestarosta przekazała na ręce Prezesa Koła szczere uznanie dla dotychczasowego dorobku i życzenia dalszej, równie owocnej oraz pełnej zaangażowania działalności na rzecz łowiectwa, aby wykonywana działalność ciągle ukierunkowana była dla dobra polskiego łowiectwa i pięknej przyrody, z której zasobów korzystać będą przyszłe pokolenia. Jednocześnie pogratulowała zachowania bogatych tradycji i kultury łowieckiej.

Zaproszeni goście złożyli na ręce prezesa KŁ Bażant Łukasza Redełkiewicza upominki.

Ponadto Koło zostało odznaczone przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich przy Zarządzie Głównym PZŁ srebrnym medalem zasługi łowieckiej, a czterech członków Koła Bażant Leszek Pieniążek, Edward Dryńkowski, Kamil Bobowski i Bartosz Kryska zostali odznaczeni medalami zasługi łowieckiej.

Uroczystość zwieńczył Bal myśliwski.

 

Zdjęcia: Koło Łowieckie "Bażant"

 

 

DSC 0041DSC 0053DSC 0131DSC 0319DSC 0202DSC 0307DSC 0472

Odpowiedź PPIS w Gostyninie inf. dot. wodociągu Szczawin K. ZarządzPPIS w Gostyninie inf. dot wodociągu Suserz Zarządz

01

 

W dniu 22 listopada 2023r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie przy ulicy Ozdowskiego 1a, odbył się  „dzień otwarty” ośrodka.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy otworzył przede wszystkim swoje podwoje  dla odwiedzających, poszukujących ciekawego miejsca dla siebie lub swoich bliskich. Podopiecznymi PŚDS mogą zostać  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami,  które nie mają alternatywy  na swój wolny czas, a także  chcący  poznać ciekawych ludzi. Na spotkanie  z podopiecznymi oraz odwiedzającym  zostali zaproszeni także Starosta Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska, którzy z wielką przyjemnością odwiedzili placówkę.
Pani Dyrektor Monika Kuźnicka zaprezentowała specyfikę pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-14.30 i są bezpłatne.  Dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową zapewniony jest transport. Ponadto w ramach oferowanych usług, uczestnicy otrzymują jeden ciepły posiłek a także wsparcie psychologa. Wykwalifikowani terapeuci prowadzą dla podopiecznych zajęcia usprawniające ruchowo z rehabilitantem. Uczestnicy w poszczególnych sekcjach mogą odkrywać bądź rozwijać swoje pasje. Dostępne są pracownie: muzyczno-teatralna, komputerowa, ogrodnicza, plastyczno-artystyczna, krawiecko-hafciarska i kulinarna. Odwiedzający zostali oprowadzani przez Panią Dyrektor po wszystkich pomieszczeniach i przekonali się, że podopieczni PŚDS są z terenu Powiatu Gostynińskiego.

Podopieczni placówki z entuzjazmem,  pomimo dzielącej ich niekiedy odległości z niesłabnącym zaangażowaniem tworzą wspólnotę Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, dobrze się tam czują i wiedzą,  iż mogą liczyć na pomoc, rodzinną atmosferę a także przekonują się, iż  w każdym wieku warto w siebie inwestować.

Na zakończenie dnia otwartego przybyli goście, obejrzeli prezentację multimedialną z ostatnich działań oraz wyjazdów, które odbyli podopieczni a były to min: wyjazd do Państwowego Zespołu  Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach, wyjazd do Teatru Dramatycznego in. Jerzego Szaniawskiego w Płocku czy wycieczka do Pragi wspólnie z uczestnikami z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz DPS.

Jeśli jesteś zainteresowany pobytem bliskiej Ci osoby w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Ozdowskiego 1a w Gostyninie, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: (24 369-69-70)

 

02

03

04

05

06

07

 

09

11

13

14

15

16