Informacje Powiatowe

MZW 1404 BU 20240521204011055

 DSC9777

 

      Wydział Komunikacji znajduje się przy ulicy 3 Maja 43B w Gostynine. Do obowiązków tego ważnego ogniwa Starostwa Powiatowego należą min: kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego, generowanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. Poniżej przedstawiamy dane z dzialalności za okres od 6.05.2024r do 17.05.2024r.

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 350 pojazdów,
 • wydano 380 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjeto i odnotowano 270 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 40 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i zbytych pojazdów są przygotowtwane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 150 szt.

Na bieżąco prowadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych. W danym okresie przygotowano i dostarczono 46 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 57 decyzji.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 50 praw jazdy i 2 prawa jazdy międzynarodowe,
 • wydano 3 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 28 profili kandydata na kierowcę i 17 profili kierowcy zawodowego,
 • wykonano 20 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przygotowano i rozliczono wniosek o dopłatę do przewozów autobusowych realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
 • wydano 2 zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i 20 wypisów z zezwoleń,
 • przygotowano i przeprowadzono kontrolę 2 przedsiebiorców w zakresie spełniania wymogów prowadzenia działalności prowadzenia transportu drogowego,
 • prowadzono postępowania w sprawie usunięcia pojazdów z dróg i przepadku pojazdow na rzecz powiatu.

 

20240518 081925


           Prace przy drogach Powiatu Gostynińskiego to nie tylko remonty nawierzchni oraz budowa chodników. Sukcesywnie trwa koszenie traw wzdłuż naszych „powiatówek” i jest to jeden z elementów utrzymania bezpieczeństwa oraz funkcjonalności terenu. Czyszczenie rowów przyczynia się do zapewnienia lepszej widoczności oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Prosimy użytkowników dróg o ostrożność oraz wyrozumiałość.

          20240518 083809

20240518 083821

20240518 081928

IMG 3837

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) zwołuję II Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostynińskiego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Gostynińskiego, w tym Przewodniczącego i członków.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyboru składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Gostynińskiego w tym Przewodniczących Komisji.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gostynińskiego.
 11. Informacja o realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 12. Informacja Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.
 15. Przyjęcie protokołu z LXI sesji VI kadencji oraz I sesji VII kadencji Rady Powiatu Gostynińskiego.
 16. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 17. Zakończenie obrad.

                                                                           

IMG 4087

100-lecie konsekracji kościoła w Białotarsku

W dniu 19 maja 2024 roku parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Białotarsku świętowała swoje stulecie istnienia. Wydarzenie to miało wyjątkowy charakter, gdyż było połączone z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży parafialnej. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12:00 mszą świętą jubileuszową, której przewodniczył biskup diecezji Włocławskiej Krzysztof Wętkowski.

Podczas mszy, biskup w swoim kazaniu przypomniał o bogatej historii parafii i jej znaczeniu dla lokalnej społeczności. Następnie przystąpiono do ceremonii bierzmowania. Każdy z bierzmowanych, podchodząc do biskupa, otrzymał namaszczenie krzyżmem świętym, przyjmując tym samym dary Ducha Świętego.

We mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni parafianie, rodzice młodzieży przystępującej do sakramentu bierzmowania, działający lokalnie społecznicy z OSP Białotarsk i KGW w Białotarsku. We mszy udział wzięli byli i obecni przedstawiciele władz samorządowych. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentowała radna VII kadencji Rady Powiatu Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk, która odczytała list Marszałka ze słowami uznania dla Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Białotarsku ks. Piotra Obolewskiego.

Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Andrzej Krzewicki wraz z małżonką. Starosta złożył gratulacje oraz przekazał serdeczne życzenia dla Proboszcza oraz całej wspólnoty parafialnej „Życzę, aby Wasza Wspólnota, budowana przez Słowo Boże była nieustannie miejscem głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu, miejscem budowania i pogłębiania więzi między Bogiem, a człowiekiem” – mówił Starosta Andrzej Krzewicki.

Oprawę muzyczna mszy zapewniła orkiestra dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie. Dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi, liturgia nabrała wyjątkowego, niepowtarzalnego wymiaru, a wszyscy zgromadzeni mogli doświadczyć głębokich przeżyć duchowych.

IMG 4070

IMG 4072

IMG 4075

IMG 4076

IMG 4077

IMG 4084

 

IMG 4093

IMG 4075

IMG 4100

IMG 4113

IMG 4125

IMG 4127

IMG 4132

IMG 4147

IMG 4151

IMG 4155

 

 

 

IMG 4166

IMG 4167

IMG 4173