Informacje Powiatowe

2                           

W dniu 15.12.2023r., Komendant Hufca ZHP w Gostyninie Sylwia Justyńska, Kwatermistrz Rafał Justyński, Drużynowa Zuzanna Janiszewska przekazali  Staroście Gostynińskiemu Arkadiuszowi Boruszewskiemu, Betlejemskie Światło Pokoju .
        W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju jest przekazywane w Polsce pod hasłem: „Czyńmy pokój”. W czasach, gdy za naszą granicą toczy się wojna,  gdy niepokój, lęk oraz obawy towarzyszą wielu ludziom, akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest POKÓJ oraz ukazania różnych jego wymiarów. Od dzisiaj Betlejemskie Światło Pokoju, zawitało też do Starostwa Powiatowego w Gostyninie, za co serdecznie dziękujemy.

 

145

1

 

        W dniu 13.12.2023r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie, odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gostyninie wraz z zaproszonymi gośćmi. Powiat Gostyniński reprezentował Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek. Wśród zaproszonych byli: Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Kalinowski, Prezes Zarządu Inicjatywy dla Gostynina Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Janusz Brudnowski, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Łukasz Ciesielski, Krzysztof Romanowski-członek zarządu Stowarzyszenia Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta.
       Zebrani rozpoczęli uroczystość od wspólnego kolędowania, by następnie oddać głos Pani Przewodniczącej Alicji Lewandowskiej, która bardzo serdecznie powitała przybyłych gości, członków oraz przyjaciół. Następnie uczestnicy opowiadali o tradycjach, zwyczajach świątecznych i zaśpiewali wspólnie kolędy. Po oficjalnych życzeniach zebrani podzielili się opłatkiem, aby w dalszej części zasiąść do wspólnego posiłku. Ważnym elementem spotkania opłatkowego, było wspólne kolędowanie z Marysią Romanowską, która wraz z akompaniamentem Filipa Szczypawki, wystąpiła w repertuarze kolęd, pastorałek oraz piosenek świątecznych. Na spotkaniu wigilijnym goście  mogli obejrzeć rękodzieło świąteczne, wykonane przez lokalnego artystę Pana Stanisława Augustyniaka oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, które od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego i nie tylko.

 

2

 

                                    2a

                                     6

                                           9

10

                                                     

                                              

Informacja.png

Przedświąteczny czas obfituje w miłe spotkania przy wigilijnym stole. W dniu 13.12.2023r. w restauracji „Porto” na zaproszenie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gostyninie Pana Łukasza Ciesielskiego, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym pracowników, podopiecznych oraz gości Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zebrani rozpoczęli od wspólnego kolędowania. Następnie uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej w imieniu wszystkich podopiecznych oraz pracowników złożyła serdeczne życzenia świąteczne. Po oficjalnych życzeniach zebrani podzielili się tradycyjnie opłatkiem, aby w dalszej części zasiąść do wspólnego posiłku.  Ważnym elementem spotkania opłatkowego dla uczestników WTZ,były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył prezenty. Na spotkaniu wigilijnym nie mogło zabraknąć wystawy świątecznego rękodzieła tworzonego przez podopiecznych, które od  lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu gostynińskiego i nie tylko.

 

1

 

                                        2

 

                                        3

 

                                       46

DSC 0158


 W dniu 12 grudnia 2023r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień, dyplomów w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Świąteczna dla Seniora z DPS-u”. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk z wielką przyjemnością uhonorowali zwycięzców, wyróżnionych, oraz  uczestników, którzy otrzymali nagrody, dyplomy za udział w konkursie, słodycze oraz pierniczki wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.
Szczególne podziękowania skierowano do Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, który objął  to wydarzenie Patronatem Honorowym oraz ufundował nagrody. Partnerami wydarzenia były Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gostynina. Podopieczni „Warsztatów Terapii Zajęciowej” wykonali piękne upominki dla uczestników konkursu, a pracownicy  zorganizowali kiermasz rękodzieła, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Opiekunowie oraz podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie,  wręczyli własnoręcznie wykonane  pierniczki jako słodki upominek dla uczestników konkursu. Skierowano również podziękowania dla Drukarni SZMYDT z Gostynina za ufundowanie upominków oraz wydruk plakatów konkursowych. Nadmienić należy, iż celem konkursu było zachęcenie dzieci oraz młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego do wykonania personalizowanych „Kartek Świątecznych”, które zostaną przekazane przez Starostę Gostynińskiego, podopiecznym Domów Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie dzieci zarówno ze szkół podstawowych oraz średnich (wpłynęło 255 kartek świątecznych), za co serdecznie dziękujemy!

DSC 0142DSC 0144

 DSC 0147

 DSC 0152DSC 0158

DSC 0183

DSC 0169DSC 0164

 

DSC 0171DSC 0187

 

DSC 0172

 

DSC 0180

                                                           DSC 0192

 

                                                                          DSC 0194

 

                                        DSC 0240

                                                   DSC 0226

 

DSC 0202

 

DSC 0214                          

  DSC 0221

                                                    DSC 0230

                                                        DSC 0227

                                                     DSC 0236

                                            DSC 0242

                                               DSC 0246

                                              DSC 0250

                                                 DSC 0248

                                                      DSC 0305

                                                      DSC 0252DSC 0250

                                               DSC 0246